Quy trình công nghệ

 • Quy trình công nghệ khai thác mực đại dương trên tàu lưới chụp kết hợp với hệ thống ánh sáng đèn LED

  Mã: QT-LED-KT

  Tác giả chính: Nguyễn Phi Toàn

  Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện nghiên cứu Hải sản

  Đồng tác giả: Phan Đăng Liêm, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Thành Công, Nguyễn Ngọc Sửa

  Đơn vị công tác của đồng tác giả: Viện nghiên cứu Hải sản

  Cơ quan phát hành/đăng tải/quản lý: Viện nghiên cứu Hải sản

  Xuất xứ quy trình từ dự án SXTN: “Hoàn thiện công nghệ khai thác, sơ chế và bảo quản mực đại dương trên tàu khai thác xa bờ”. … thêm

  Ngày phát hành/đăng tải: 23/11/2020

 • Quy trình nuôi kết hợp cá hói (Scatophagus argus), tôm sú (Pennaeus monodon) và cua biển (Scylla serrata) tại Hải Phòng

  Mã: QTNKH-HP

  Tác giả chính: Đỗ Mạnh Dũng

  Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện nghiên cứu Hải sản

  Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Sinh, Lại Duy Phương, Đặng Minh Dũng, Phạm Thành Công

  Đơn vị công tác của đồng tác giả: Viện nghiên cứu Hải sản

  Cơ quan phát hành/đăng tải/quản lý: Viện nghiên cứu Hải sản

  Xuất xứ quy trình từ kết quả thực hiện nhiệm vụ NCKH&PTCN cấp thành phố Hải Phòng: "Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi kết hợp cá hó … thêm

  Ngày phát hành/đăng tải: 26/10/2021

 • TCCS 01:2021/VHS-GBN - Giống bào ngư vành tai - Yêu cầu kỹ thuật

  Mã: TCCS 01:2021/VHS-GBN

  Tác giả chính: Lại Duy Phương

  Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện nghiên cứu Hải sản

  Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Sinh, Đỗ Mạnh Dũng, Đặng Minh Dũng, Nguyễn Quốc Tĩnh

  Đơn vị công tác của đồng tác giả: Viện nghiên cứu Hải sản

  Cơ quan phát hành/đăng tải/quản lý: Viện nghiên cứu Hải sản

  Tài liệu viện dẫn:

  - Báo cáo khoa học: “Kết quả nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống bào ngư vành tai (Haliotis … thêm

  Ngày phát hành/đăng tải: 21/06/2021

 • Quy trình công nghệ sản xuất giống bào ngư vành tai (Haliotis asinina)

  Mã: QTSXGBN

  Tác giả chính: Lại Duy Phương

  Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện nghiên cứu Hải sản

  Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Sinh, Đỗ Mạnh Dũng, Đặng Minh Dũng, Nguyễn Quốc Tĩnh

  Đơn vị công tác của đồng tác giả: Viện nghiên cứu Hải sản

  Cơ quan phát hành/đăng tải/quản lý: Viện nghiên cứu Hải sản

  Xuất xứ quy trình từ kết quả thực hiện dự án SXTN cấp Bộ NN&PTNT: “Hoàn thiện công nghệ sản xuất nhân tạo giống bào ngư vành tai (Haliotis … thêm

  Ngày phát hành/đăng tải: 28/05/2021

 • Quy trình công nghệ sản xuất surimi và một số sản phẩm chế biến surimi từ mực đại dương

  Mã: QTCNSXSURIMI

  Tác giả chính: Phan Thị Hương

  Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện nghiên cứu Hải sản

  Đồng tác giả: Bùi Thị Thu Hiền, Phạm Thị Điềm, Đặng Văn An, Bùi Thị Minh Nguyệt, Lê Anh Tùng, Vũ Xuân Sơn

  Đơn vị công tác của đồng tác giả: Viện nghiên cứu Hải sản

  Cơ quan phát hành/đăng tải/quản lý: Viện nghiên cứu Hải sản

  Xuất xứ của quy trình từ kết quả nghiên cứu của dự án: Sản xuất surimi và một số sản phẩm chế biến surimi từ mực đại dương, thuộc Chương trình/Đề án CNSH … thêm

  Ngày phát hành/đăng tải: 02/07/2019

 • Quy trình công nghệ và thiết bị quy mô 500 kg nguyên liệu để sản xuất bột và syrup các nóc giàu dinh dưỡng

  Mã: QTCN&TBCN

  Tác giả chính: Vũ Xuân Sơn

  Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện nghiên cứu Hải sản

  Đồng tác giả: Bùi Thị Thu Hiền Phạm Thị Điềm, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Thanh Bình, Lê Anh Tùng

  Đơn vị công tác của đồng tác giả: Viện nghiên cứu Hải sản

  Cơ quan phát hành/đăng tải/quản lý: Viện nghiên cứu Hải sản

  Xuất xứ của quy trình từ kết quả nghiên cứu của dự án sản xuất thử nghiệm: Sản xuất một số thực phẩm chức năng từ cá nóc Việt Nam, thuộc Chương trình/Đề & … thêm

  Ngày phát hành/đăng tải: 10/07/2020

 • Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật: Quy trình bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ

  Mã: HDKTQTBQ

  Tác giả chính: TS. Nguyễn Xuân Thi

  Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện nghiên cứu Hải sản

  Cơ quan phát hành/đăng tải/quản lý: Tổng cục Thủy sản

  Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật: "Quy trình bảo quản sản phẩm trên tàu khai thác hải sản xa bờ" do Viện nghiên cứu Hải sản biên soạn, Tổng cục Thủy sản tr& … thêm

  Ngày phát hành/đăng tải: 14/02/2019

 • Quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá bống bớp (Bostrichthys sinensis)

  Mã: QTKTSXGCBB

  Tác giả chính: Trung tâm Phát triển nghề cá Vịnh Bắc Bộ

  Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện nghiên cứu Hải sản

  Cơ quan phát hành/đăng tải/quản lý: Viện nghiên cứu Hải sản

  Xuất xứ của quy trình từ kết quả nghiên cứu của đề tài/dự án:

  - Đề tài: “Nghiên cứu thực nghiệm hoàn thiện công nghệ sản xuất giống c& … thêm

  Ngày phát hành/đăng tải: 10/07/2020

 • Quy trình kỹ thuật sản xuất giống bào ngư chín lỗ (Haliotis disversicolor)

  Mã: QTKTSXGBN

  Tác giả chính: Trung tâm Phát triển nghề cá Vịnh Bắc Bộ

  Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện nghiên cứu Hải sản

  Cơ quan phát hành/đăng tải/quản lý: Viện nghiên cứu Hải sản

  Xuất xứ của quy trình từ kết quả nghiên cứu của đề tài/dự án:

  - Dự án: “Hoàn thiện quy trình công nghệ và xây dựng mô h& … thêm

  Ngày phát hành/đăng tải: 14/12/2020