Văn bản

 • QĐ 1368 ngày 20_9-2017 về việc Ban hành Bộ Quy trình thủ tục hành chính

  Mã/số hiệu văn bản: QĐ 1368

  Người ký: Nguyễn Quang Hùng

  BỘ  NÔNG NGHIỆP

  VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN

  Số: 1368/QĐ-VHS

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - … thêm

  Loại văn bản: Quyết định

  Cấp/cơ quan ban hành: Tỉnh/TP

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành: 20/09/2017

  Ngày có hiệu lực: 20/09/2017

  Ngày hết hiệu lực:

 • Quy trình Tuyển dụng

  Mã/số hiệu văn bản: 1368/QĐ-VHS

  Người ký: Nguyễn Quang Hùng

  Mã số thủ tục

  Tên quy trình

  Nội dung thực hiện

  Căn cứ pháp lý/Văn bản dẫn chiếu

  HCLĐ01

  Tuyển dụng

  Bước 1: Đơn vị lập hồ … thêm

  Loại văn bản: Quyết định

  Cấp/cơ quan ban hành: Tỉnh/TP

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành:

  Ngày có hiệu lực:

  Ngày hết hiệu lực:

 • Quy trình Ký tiếp/Gia hạn Hợp đồng lao động

  Mã/số hiệu văn bản: 1368/QĐ-VHS

  Người ký: Nguyễn Quang Hùng

  TT

  Mã số thủ tục

  Tên quy trình

  Nội dung thực hiện

  Căn cứ pháp lý/Văn bản dẫn chiếu

  2

   

  HCLĐ02

  Ký tiếp/Gia … thêm

  Loại văn bản: Quy chế

  Cấp/cơ quan ban hành: Tỉnh/TP

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành:

  Ngày có hiệu lực:

  Ngày hết hiệu lực:

 • Thay đổi/điều chỉnh nguồn lương hợp đòng lao động

  Mã/số hiệu văn bản: 1368/QĐ-VHS

  Người ký: Nguyễn QUang Hùng

  TT

  Mã số thủ tục

  Tên quy trình

  Nội dung thực hiện

  Căn cứ pháp lý/Văn bản dẫn chiếu

  3

  HCLĐ03

  Thay đổi/điều chỉnh nguồn … thêm

  Loại văn bản: Quy chế

  Cấp/cơ quan ban hành: Tỉnh/TP

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành:

  Ngày có hiệu lực:

  Ngày hết hiệu lực:

 • Xin nghỉ phép

  Mã/số hiệu văn bản: 1368/QĐ-VHS

  Người ký: Nguyễn Quang Hùng

  TT

  Mã số thủ tục  

  Tên quy trình

                    Nội dung thực hiện         

  Căn … thêm

  Loại văn bản: Quy chế

  Cấp/cơ quan ban hành: Tỉnh/TP

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành:

  Ngày có hiệu lực:

  Ngày hết hiệu lực:

 • Xin nghỉ việc không hưởng lương / xin tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

  Mã/số hiệu văn bản: 1368/QĐ-VHS

  Người ký: Nguyễn Quang Hùng

  TT 

  Mã số thủ tục

  Tên quy trình

                     Nội dung thực hiện        & … thêm

  Loại văn bản: Quy chế

  Cấp/cơ quan ban hành: Tỉnh/TP

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành:

  Ngày có hiệu lực:

  Ngày hết hiệu lực:

 • Quy trình ký hợp đồng lao động

  Mã/số hiệu văn bản: Số: 1368/QĐ-VHS

  Người ký: Nguyễn Quang Hùng

  TT

  Mã số thủ tục

  Tên quy trình

  Nội dung thực hiện

  Căn cứ pháp lý/

  Văn bản dẫn chiếu

  2

  HCLĐ02

  Ký tiếp/Gia hạ … thêm

  Loại văn bản: Quy chế

  Cấp/cơ quan ban hành: Khác

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành:

  Ngày có hiệu lực:

  Ngày hết hiệu lực:

 • Quy trình giải quyết thủ tục thôi việc

  Mã/số hiệu văn bản: Số: 1368/QĐ-VHS

  Người ký: Nguyễn Quang Hùng

  TT

  Mã số thủ tục

  Tên quy trình

  Nội dung thực hiện

  Căn cứ pháp lý/

  Văn bản dẫn chiếu

  6

  HCLĐ06

  Quy trình … thêm

  Loại văn bản: Quy chế

  Cấp/cơ quan ban hành: Khác

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành:

  Ngày có hiệu lực:

  Ngày hết hiệu lực:

 • Quy trình xin chuyển công tác (đối với viên chức)

  Mã/số hiệu văn bản: Số: 1368/QĐ-VHS

  Người ký: Nguyễn Quang Hùng

  TT

  Mã số thủ tục

  Tên quy trình

  Nội dung thực hiện

  Căn cứ pháp lý/

  Văn bản dẫn chiếu

  7

  HCLĐ07

  Quy trình … thêm

  Loại văn bản: Quy chế

  Cấp/cơ quan ban hành: Khác

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành:

  Ngày có hiệu lực:

  Ngày hết hiệu lực:

 • Quy trình xét công nhận hết thời gian tập sự

  Mã/số hiệu văn bản: Số: 1368/QĐ-VHS

  Người ký: Nguyễn Quang Hùng

  TT

  Mã số thủ tục

  Tên quy trình

  Nội dung thực hiện

  Căn cứ pháp lý/

  Văn bản dẫn chiếu

  8

  HCLĐ08

  Quy trình … thêm

  Loại văn bản: Quy chế

  Cấp/cơ quan ban hành: Khác

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành:

  Ngày có hiệu lực:

  Ngày hết hiệu lực:

 • Quy trình xét nâng bậc lương

  Mã/số hiệu văn bản: Số: 1368/QĐ-VHS

  Người ký: Nguyễn Quang Hùng

  TT

  Mã số thủ tục

  Tên quy trình

  Nội dung thực hiện

  Căn cứ pháp lý/

  Văn bản dẫn chiếu

  9

  HCLĐ09

  Quy trình … thêm

  Loại văn bản: Quy chế

  Cấp/cơ quan ban hành: Khác

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành:

  Ngày có hiệu lực:

  Ngày hết hiệu lực:

 • Quy trình xin gia hạn thời gian đào tạo

  Mã/số hiệu văn bản: Số: 1368/QĐ-VHS

  Người ký: Nguyễn Quang Hùng

  TT

  Mã số thủ tục

  Tên quy trình

  Nội dung thực hiện

  Căn cứ pháp lý/

  Văn bản dẫn chiếu

  11

  TCĐT02

  Quy trì … thêm

  Loại văn bản: Quy chế

  Cấp/cơ quan ban hành: Khác

  Lĩnh vực ban hành: Khác

  Ngày ban hành:

  Ngày có hiệu lực:

  Ngày hết hiệu lực: