Quy trình công nghệ sản xuất giống bào ngư vành tai (Haliotis asinina)

Mã: QTSXGBN

Tác giả chính: Lại Duy Phương

Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện nghiên cứu Hải sản

Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Sinh, Đỗ Mạnh Dũng, Đặng Minh Dũng, Nguyễn Quốc Tĩnh

Đơn vị công tác của đồng tác giả: Viện nghiên cứu Hải sản

Cơ quan phát hành/đăng tải/quản lý: Viện nghiên cứu Hải sản

Xuất xứ quy trình từ kết quả thực hiện dự án SXTN cấp Bộ NN&PTNT: “Hoàn thiện công nghệ sản xuất nhân tạo giống bào ngư vành tai (Haliotis asinina)”.

Quy trình công nghệ sản xuất giống bào ngư vành tai (Haliotis asinina) do tập thể tác giả Trung tâm Phát triển nghề cá Vịnh Bắc Bộ biên soạn, Viện nghiên cứu Hải sản phê duyệt và ban hành.

(Kèm theo Quyết định số 587/QĐ-VHS ngày 28/5/2021 của Viện trưởng Viện nghiên cứu Hải sản)

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày phát hành/đăng tải: 28/05/2021

Các mục khác...