Tin tức - Sự kiện

Thông tin Khoa học

Đề tài khoa học

Thông báo

  • TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN
    TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN
    Tên luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học cá Song vua Epinephelus lanceolatus (Bloch, 1790) ở giai đoạn phát triển ban đầu (phôi, ấu trùng và cá hương) Chuyên ngành: Thủy sinh vật học Mã ngành: 62420108 Họ tên nghiên cứu sinh: Trần Thế Mưu Người hướng dẫn khoa học: : TS. Lê Xân PGS.TS. Đỗ Văn Khương ...

Dự báo Khai thác theo nghề

Thư viện ảnh, video