Tin tức - Sự kiện

Thông tin Khoa học

Đề tài khoa học

Thông báo

 • Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện đến dự tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 tại Viện nghiên cứu Hải sản
  Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện đến dự tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 tại Viện nghiên cứu Hải sản
  Căn cứ Kế hoạch số 1390/KH-VHS-TCHC ngày 15/12/2020 của Viện NCHS về xét tuyển viên chức năm 2020 và Quyết định số 88/TB-VHS ngày 09/02/2021 về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 thông báo nội dung và lịch tổ chức xét tuyển vòng 2 và triệu tập các thí sinh đủ điều kiến đến dự tuyển. ...
 • Về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển dụng viên chức năm 2020 và bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng
  Về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển dụng viên chức năm 2020 và bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng
  Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển đã tiếp nhận và nhu cầu công việc thực tế, Viện trưởng Viện nghiên cứu Hải sản đã ban hành Quyết định số 88/QĐ-VHS ngày 09/02/2021 về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020 để mở rộng nguồn và thu hút các ứng viên đăng ký tuyển dụng, theo đó sẽ tiếp tục gia hạn thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển đến hết ngày 15/3/2021 và bổ sung thêm 02 chỉ tiêu tuyển dụng. ...
 • Viện nghiên cứu Hải sản tăng cường phòng dịch Covid-19
  Viện nghiên cứu Hải sản tăng cường phòng dịch Covid-19
  Thực hiện Chỉ thị 26-CT/TU ngày 26/3/2020; 30-CT/TU ngày 30/7/2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ; Văn bản 5156/UBND-VX ngày 14/8/2020; Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 14/8/2020; Căn cứ tình hình thực tiễn diễn biến dịch Covid-19, sáng ngày 28/1/2021, Viện nghiên cứu Hải sản đã triệu tập trưởng các đơn vị họp khẩn để chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Ông Nguyễn Viết Nghĩa, Phó Viện trưởng, Trưởng ban Phòng chống dịch bệnh Covid đã chỉ đạo: ...

Dự báo Khai thác theo nghề

Dự báo trường hải dương

Thư viện ảnh, video