Quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá bống bớp (Bostrichthys sinensis)

Mã: QTKTSXGCBB

Tác giả chính: Trung tâm Phát triển nghề cá Vịnh Bắc Bộ

Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện nghiên cứu Hải sản

Cơ quan phát hành/đăng tải/quản lý: Viện nghiên cứu Hải sản

Xuất xứ của quy trình từ kết quả nghiên cứu của đề tài/dự án:

- Đề tài: “Nghiên cứu thực nghiệm hoàn thiện công nghệ sản xuất giống cá bớp (Bostrichthys sinensis Lacépède, 1801) ở Hải Phòng”.

- Dự án: “Chuyển giao công nghệ sản xuất giống nhân tạo cá bớp (Bostrichthys sinensis)”.

- Đề tài: “Nghiên cứu, hoàn thiện kỹ thuật ương giống và nuôi thương phẩm cá bống bớp (Bostrichthys sinensis Lacépède, 1801) đạt tỷ lệ sống và năng suất cao phù hợp với điều kiện ao đầm nước lợ tỉnh Thái Bình”.

- Đề tài: “Nghiên cứu chuyển đổi giới tính cá bống bớp (Bostrichthys sinensis Lacépède, 1801) giống tại Hải Phòng”.

Quy trình kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá bống bớp (Bostrichthys sinensis) do tập thể tác giả Trung tâm Phát triển nghề cá Vịnh Bắc Bộ biên soạn, Viện nghiên cứu Hải sản phê duyệt và ban hành

(Kèm theo Quyết định số 781/QĐ-VHS-KHCN ngày 10/7/2020 của Viện trưởng Viện nghiên cứu Hải sản)

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày phát hành/đăng tải: 10/07/2020

Các mục khác...