Quy trình kỹ thuật sản xuất giống bào ngư chín lỗ (Haliotis disversicolor)

Mã: QTKTSXGBN

Tác giả chính: Trung tâm Phát triển nghề cá Vịnh Bắc Bộ

Đơn vị công tác của tác giả chính: Viện nghiên cứu Hải sản

Cơ quan phát hành/đăng tải/quản lý: Viện nghiên cứu Hải sản

Xuất xứ của quy trình từ kết quả nghiên cứu của đề tài/dự án:

- Dự án: “Hoàn thiện quy trình công nghệ và xây dựng mô hình trình diễn, sản xuất cung cấp giống bào ngư tại Bạch Long Vĩ

- Dự án: “Sản xuất giống bào ngư chín lỗ

Quy trình kỹ thuật sản xuất giống bào ngư chín lỗ (Haliotis disversicolor) do tập thể tác giả Trung tâm Phát triển nghề cá Vịnh Bắc Bộ biên soạn, Viện nghiên cứu Hải sản phê duyệt và ban hành

(Kèm theo Quyết định số 1433/QĐ-VHS-KHCN ngày 14/12/2020 của Viện trưởng Viện nghiên cứu Hải sản)

Tệp đính kèm

Ảnh minh họa

Ngày phát hành/đăng tải: 14/12/2020

Các mục khác...