Phòng Tổ chức-Hành chính

 • Phạm Thị Duyên Hương
  Phạm Thị Duyên Hương
  Chức vụ: Trưởng phòng
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Kinh tế Vận tải biển
  Điện thoại:02253836310 | Email: ptdhuong@rimf.org.vn;phamduyenhuong@gmail.com

  Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển

 • Đoàn Thu Hà
  Đoàn Thu Hà
  Chức vụ: Phó trưởng phòng
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ
  Chuyên ngành: Quản lý và Đánh giá Phát triển
  Điện thoại: | Email: dtha@rimf.org.vn
 • Vũ Văn Tâm
  Vũ Văn Tâm
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: vvtam@rimf.org.vn
  Kỹ sư xây dựng dân dụng công nghiệp
   1. Phụ trách công tác xây dựng cơ bản, các dự án liên quan đến xây dựng cơ bản;
   2. Lưu trữ các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến xây dựng cơ bản
   3. Trợ giúp xây dựng Báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc lĩnh vực sửa chữa, xây dựng, nâng cấp nhà, phòng làm việc...;
   4. Trưởng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Phận Viện NCHS Phía Nam.
 • Lê Thị Nguyệt
  Lê Thị Nguyệt
  Chức vụ: Nhân viên phục vụ
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Kế toán
  Điện thoại: | Email: ltnguyệt@rimf.org.vn

  Trung cấp kế toán

 • Nguyễn Văn Hiệp
  Nguyễn Văn Hiệp
  Chức vụ: Kỹ thuật viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email:
 • Hoàng Đăng Sơn
  Hoàng Đăng Sơn
  Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại:(84) (31) 836 310 | Email: hvson@rimf.org.vn
 • Mai Thuy Nga
  Mai Thuy Nga
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Tiếng Anh
  Điện thoại: | Email: mtnga@rimf.org.vn
  Cử nhân Anh ngữ
 • Nguyễn Thị Hải Vân
  Nguyễn Thị Hải Vân
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM: Đại học
  Chuyên ngành: Kinh tế
  Điện thoại: | Email: nthvan@rimf.org.vn

  Cử nhân Kinh tế

 • Mai Thuý Ngân
  Mai Thuý Ngân
  Chức vụ: Chuyên viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM: Đại học
  Chuyên ngành: Kế toán
  Điện thoại: | Email: mtngan@rimf.org.vn

  Cử nhân kế toán