Phòng Nghiên cứu Công nghệ Sau thu hoạch

 • Bùi Thị Thu Hiền
  Bùi Thị Thu Hiền
  Chức vụ: Quyền trưởng phòng
  Học vị: Tiến sỹ
  TĐCM: Tiến sĩ
  Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
  Điện thoại: | Email: bthien@rimf.org.vn

  Tiến sĩ công nghệ sinh học

 • Phạm Thị Điềm
  Phạm Thị Điềm
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại:0313.767989 | Email: ptdiem@rimf.org.vn

  Thạc sĩ Chế biến thuỷ sản

 • Vũ Thị Quyên
  Vũ Thị Quyên
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Thạc sỹ
  TĐCM: Thạc sĩ
  Chuyên ngành: Chế biến thuỷ sản
  Điện thoại: | Email: vtquyen@rimf.org.vn

  Kỹ sư chế biến thuỷ sản

 • Phan Thị Hương
  Phan Thị Hương
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: pthuong@rimf.org.vn

  Kỹ sư Chế biến Thủy sản

 • Nguyễn Văn Thành
  Nguyễn Văn Thành
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: nvthanh@rimf.org.vn, tuanthanh3387@gmail.com

  Kỹ sư chế biến thủy sản

 • Đặng Văn An
  Đặng Văn An
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Khác
  Điện thoại: | Email: dvan@rimf.org.vn

  Kỹ sư chế biến thủy sản

 • Vũ Xuân Sơn
  Vũ Xuân Sơn
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM:
  Chuyên ngành: Hóa thực phẩm
  Điện thoại: | Email: vxson@rimf.org.vn

  Kỹ sư hoá thực phẩm

 • Nguyễn Thanh Binh
  Nguyễn Thanh Binh
  Chức vụ: Nghiên cứu viên
  Học vị: Chưa có
  TĐCM: Đại học
  Chuyên ngành: Chế biến thuỷ sản
  Điện thoại:01228399878 | Email: ntbinh@rimf.org.vn; thanhbinh111095@gmail.com

  Chế biến thuỷ sản