Khai thác hải sản

 • NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ “NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG TRÊN TÀU CÂU TAY”
  NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ “NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG TRÊN TÀU CÂU TAY”
  Chiều ngày 24/7/2015, Viện nghiên cứu Hải sản đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cá ngừ đại dương trên tàu câu tay” do ThS. Phan Đăng Liêm làm Chủ nhiệm. ...
 • HỘI THẢO KHOA HỌC TỔNG KẾT ĐỀ TÀI
  HỘI THẢO KHOA HỌC TỔNG KẾT ĐỀ TÀI
  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG TRÊN TÀU CÂU TAY” do ThS. Phan Đăng Liêm làm chủ nhiệm đề tài. ...
 • HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI DỰ ÁN
  HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI DỰ ÁN
  Ngày 25/6/2015, Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức Hội nghị triển khai dự án “ Quy hoạch phát triển khai thác hải sản xa bờ toàn quốc đến năm 2020, định hướng năm 2030” để xin ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học về nội dung và phương pháp tổ chức thực hiện dự án. Dự án do ThS. Nguyễn Phi Toàn làm chủ nhiệm; thời gian thực hiện dự án là 6 tháng. Chủ trì Hội nghị TS. Nguyễn Quang Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản và TS. Nguyễn Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản. ...
 • THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN
  THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH RÚT GỌN
  - Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt máy dò ngang Furuno CH – 250 và Radar hàng hải Furuno từ 48 hải lý trở lên (hoặc tương đương) trên tàu khai thác hải sản xa bờ.<br>- Thuộc dự án: Xây dựng mô hình hiện đại hóa đội tàu cá đánh bắt hải sản xa bờ.<br> ...
 • HỘI THẢO “ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN TÀU LƯỚI VÂY MẠN SANG TÀU LƯỚI VÂY ĐUÔI Ở VIỆT NAM”
  HỘI THẢO “ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN TÀU LƯỚI VÂY MẠN SANG TÀU LƯỚI VÂY ĐUÔI Ở VIỆT NAM”
  Ngày 26/4/2013 Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức Hội thảo “Định hướng nghiên cứu cải tiến tàu lưới vây mạn sang tàu lưới vây đuôi ở Việt Nam” để lấy ý kiến góp ý cho phương án tính toán thiết kế cải tiến tàu, thiết bị và ngư cụ phục vụ cho các nội dung nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ khai thác cá ngừ bằng lưới vây đuôi ở vùng biển Việt Nam”, mã số KC.06.23/11-15 do ThS. Đoàn Văn Phụ làm chủ nhiệm. TS. Nguyễn Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản chủ trì Hội thảo. ...
 • Đánh cá bằng đèn cao áp: Tai họa!
  Đánh cá bằng đèn cao áp: Tai họa!
  Bắt chước ngư dân Trung Quốc, chong đèn cao áp để câu cá ngừ, ngỡ đâu là cách khai thác mới hiệu quả nhưng lại là nguy cơ giết chết nghề câu cá ngừ đại dương ở Việt Nam<br> ...
 • Đánh cá bằng đèn cao áp: Tai họa!
  Đánh cá bằng đèn cao áp: Tai họa!
  Bắt chước ngư dân Trung Quốc, chong đèn cao áp để câu cá ngừ, ngỡ đâu là cách khai thác mới hiệu quả nhưng lại là nguy cơ giết chết nghề câu cá ngừ đại dương ở Việt Nam<br> ...
 • Mô hình “tàu mẹ - tàu con” bám biển nguy cơ tan vỡ
  Mô hình “tàu mẹ - tàu con” bám biển nguy cơ tan vỡ
  Theo tin từ Hội Nghề cá Khánh Hoà ngày 8.5, trong 3 tháng triển khai thử nghiệm mô hình “tàu mẹ - tàu con” liên kết bám biển, mối quan hệ hợp tác đánh bắt và thu mua giữa 6 ngư đội “tàu con” chuyên khai thác hải sản ở vùng biển ngoài khơi với “tàu mẹ” Hải Vương luôn nảy sinh “trục trặc” và đến thời điểm này đã phải tạm dừng. ...
 • Mô hình “tàu mẹ - tàu con” bám biển nguy cơ tan vỡ
  Mô hình “tàu mẹ - tàu con” bám biển nguy cơ tan vỡ
  Theo tin từ Hội Nghề cá Khánh Hoà ngày 8.5, trong 3 tháng triển khai thử nghiệm mô hình “tàu mẹ - tàu con” liên kết bám biển, mối quan hệ hợp tác đánh bắt và thu mua giữa 6 ngư đội “tàu con” chuyên khai thác hải sản ở vùng biển ngoài khơi với “tàu mẹ” Hải Vương luôn nảy sinh “trục trặc” và đến thời điểm này đã phải tạm dừng. ...
 • Ngư dân phải tự "mò" khi đánh bắt thủy sản
  Ngư dân phải tự "mò" khi đánh bắt thủy sản
  (TNO) Ngày 19.4, tại cuộc họp lấy ý kiến đóng góp xây dựng đề án dự báo ngư trường khai thác thủy sản, ông Đặng Xuân Huy, Trưởng phòng Quản lý tàu cá (Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Bộ NN-PTNT) cho biết, dự báo ngư trường chính xác sẽ giúp cho các nhà quản lý đưa ra những biện pháp quản lý thích hợp theo nghề và vùng khai thác, góp phần giảm thiểu chi phí đầu vào cho ngư dân, nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản trên các vùng biển. ...
 • Ngư dân phải tự "mò" khi đánh bắt thủy sản
  Ngư dân phải tự "mò" khi đánh bắt thủy sản
  (TNO) Ngày 19.4, tại cuộc họp lấy ý kiến đóng góp xây dựng đề án dự báo ngư trường khai thác thủy sản, ông Đặng Xuân Huy, Trưởng phòng Quản lý tàu cá (Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Bộ NN-PTNT) cho biết, dự báo ngư trường chính xác sẽ giúp cho các nhà quản lý đưa ra những biện pháp quản lý thích hợp theo nghề và vùng khai thác, góp phần giảm thiểu chi phí đầu vào cho ngư dân, nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản trên các vùng biển. ...