Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá những mặt TP Hải Phòng đã đạt được trong suốt thời gian qua và những hạn chế, tồn tại trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Trung ương về triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của EC.

Trên cơ sở kết quả buổi làm việc của đoàn công tác do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn với UBND TP Hải Phòng ngày 16/6 và kết quả kiểm tra thực tế tại cảng cá Ngọc Hải, Bộ NN&PTNT đánh giá tình hình triển khai các giải pháp chống khai thác IUU, Luật Thủy sản năm 2017 tại Hải Phòng đã có tiến bộ hơn so với lần kiểm tra vào tháng 6/2020.

Hải Phòng đã ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình (VMS) trên tàu cá, bước đầu đã khai thác, vận hành, sử dụng hệ thống giám sát hành trình tàu cá để theo dõi, kiểm soát tàu cá hoạt động trên biển. Trong đó, riêng tại cảng cá Ngọc Hải, qua kiểm tra cho thấy cán bộ thực hiện nhiệm vụ có chuyên môn nghiệp vụ tương đối tốt, đã nắm rõ quy trình, quy định về kiểm soát tàu cá ra vào cảng, kiểm soát thủy sản qua cảng; đã truy cập được cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNfishbase, cơ sở dữ liệu giám sát hành trình tàu cá, danh sách tàu cá IUU.

Công tác truyền thông, tuyên truyền về chống khai thác IUU, Luật Thủy sản năm 2017 tiếp tục được chú trọng. Về cơ bản địa phương không có tàu cá vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.

Tuy nhiên, tình hình triển khai chống khai thác IUU trên thực tế sau gần 4 năm bị cảnh báo “Thẻ vàng”, ở Hải Phòng còn tồn tại, hạn chế, nhiều vấn đề đã được hướng dẫn nhưng chưa được xử lý hoặc chưa xử lý dứt điểm. Trong đó, nổi lên các vấn đề như công tác cấp Giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá chưa đảm bảo quy định, mới chỉ cấp phép được 769/1.160 tàu cá, đạt 66,3%. Chất lượng ghi nhật ký khai thác vẫn còn sai sót, một số biên bản kiểm soát tàu cá ra, vào cảng, kiểm soát sản lượng thủy sản qua cảng vẫn chưa đảm bảo độ tin cậy.

Thực hiện quy định lắp đặt thiết bị VMS trên tàu cá chưa thực hiện đúng lộ trình đã quy định. Tàu cá đã lắp đặt thiết bị VMS nhưng mất kết nối với hệ thống giám sát hành trình trên tàu cá vẫn diễn ra nhiều (tại thời điểm kiểm tra việc mất kết nối từ ngày 31/12/2020 trở về trước là 77 tàu cá, đặc biệt là tàu cá lắp đặt thiết bị Movimar).

Xử lý các hành vi vi phạm khai thác IUU chưa thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật, đặc biệt là đối với hành vi tàu cá mất kết nối VMS trên 10 ngày, tàu cá lắp đặt thiết bị VMS nhưng không kích hoạt… vẫn để đi khai thác hải sản trên biển và cho tàu cá cập cảng bốc dỡ sản phẩm thủy sản.

Hiện nay, mới chỉ chú trọng công tác chống khai thác IUU tại cảng cá Ngọc Hải, thực hiện chưa đồng bộ tại cảng cá khác trên địa bàn theo quy định, trong khi tàu cá cập cảng Ngọc Hải chủ yếu là tàu cá hoạt động ở vùng lộng, vùng ven bờ. Trong 6 tháng đầu năm 2021 mới giám sát được 2.200/57.000 tấn tổng sản lượng khai thác của địa phương. Do đó, chưa kiểm soát được sản lượng thủy sản qua cảng trên địa bàn theo quy định, đặc biệt là nhóm tàu cá khai thác ở vùng khơi với gần 400 tàu cá để chống khai thác IUU.

Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo chính quyền các cấp, sở, ban, ngành và lực lượng chức năng liên quan tại địa phương khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện chống khai thác IUU và tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn nữa một số nội dung trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kết quả các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của: Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU và các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của EC và tập trung triển khai Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; Khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt thiết bị VMS, thực hiện đúng quy định việc cấp Giấy phép khai thác thủy sản, Giấy phép an toàn thực phẩm cho tàu cá; thu, nộp nhật ký khai thác, báo cáo khai thác đảm bảo đúng quy định, nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia.

Cùng vơi đó, lập danh sách để theo dõi, quản lý và kiên quyết xử lý nghiêm tàu cá cố tình đi khai thác thủy sản không có Giấy phép khai thác thủy sản, không trang bị hoặc trang bị thiết bị VMS nhưng không kích hoạt, vận hành, mất kết nối VMS theo quy định; Tiếp tục bố trí nguồn lực về kinh phí, cán bộ tại cơ quan quản lý thủy sản, cảng cá để triển khai tốt các quy định liên quan đến chống khai thác IUU trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, thị trấn Cát Bà, huyện Kiến Thụy,… đảm bảo đồng bộ tại các cảng cá trên địa bàn, đảm bảo theo dõi, kiểm soát chặt chẽ nhóm tàu cá khai thác ở vùng khơi; Kiện toàn tổ chức, bộ máy, bổ sung nhân lực, phương tiện cho lực lượng thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động nghề cá để tăng cường công tác xử lý tàu cá không thực hiện đúng các quy định về chống khai thác IUU.

Đồng thời, tập trung rà soát hồ sơ, ghi chép lưu trữ đảm bảo độ tin cậy; kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định sản lượng thủy sản qua cảng, phục vụ cho công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản. Không cho bốc dỡ thủy sản khai thác, xử lý nghiêm tàu cá không thực hiện đúng các quy định về chống khai thác IUU. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến chống khai thác IUU; xử lý nghiêm các hành vi khai thác IUU theo quy định, đặc biệt kiên quyết ngăn chặn, không để tàu cá địa phương vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.

Ngoài ra, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý nghiêm túc tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần, trách nhiệm trong công tác chống khai thác IUU.

Thanh Thủy