Toàn cảnh buổi Hội thảo

Tại Hội thảo, Ban Chủ nhiệm của nhiệm vụ đã trình bày khái quát mục tiêu, nội dung cũng như các phương pháp thực hiện nhiệm vụ. Mục tiêu chung của đề tài là xây dựng TCVN: Ngư trường và nguồn lợi thủy sản - ngư trường khai thác nhằm thống nhất phương pháp quản lý mới, tiến hành hoạt động khai thác gắn liền với điều kiện nguồn lợi của từng ngư trường với hạn ngạch khai thác cụ thể cho từng ngư trường, vùng biển.

Nhiệm vụ triển khai các nội dung chính như sau:

  • Tổng hợp cơ sở khoa học khoa học phân định ranh giới, phạm vi các khu vực ngư trường khai thác hải sản.
  • Tổng hợp căn cứ, quy định của pháp luật về khu vực khai thác hải sản, các loài hải sản cần được bảo vệ.
  • Phân tích và đề xuất phạm vi phân định ranh giới ngư trường khai thác hải sản, các chỉ số phục vụ đánh giá nguồn lợi và nghề khai thác hải sản tịa từng ngư trường khai thác.
  • Khảo sát thực địa, lấy ý kiến của cộng đồng về phân định phạm vi ngư trường và nội dung dự thảo liên quan. Khảo sát tiến hành trên 14 tỉnh/thành phố ven biển.
  • Xây dựng thuyết minh dự thảo và dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Ngư trường và nguồn lợi - Ngư trường khai thác.

Hội thảo nhằm giúp Ban Chủ nhiệm xin ý kiến chuyên gia, góp ý hoàn thiện bộ công cụ phỏng vấn và kế hoạch, phương án triển khai nhiệm vụ.

Kết thúc Hội thảo, Phó Viện trưởng Nguyễn Phi Toàn đề nghị Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ tiếp thu ý kiến của các chuyên gia để triển khai thực hiện các bước tiếp theo một cách tốt nhất.

Vũ Thị Thu Hằng