Ngày 26.12.2014 tại Viện Nghiên cứu Hải sản, số 224 Lê Lai Ngô Quyền Hải Phòng đã tổ chức Hội thảo “Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng từ tảo Nannochloropsis oculata”, với mục tiêu báo cáo kết quả nghiên cứu các nội dung khoa học của đề tài thực hiện từ năm 2013-2014, kế hoạch và giải pháp thực hiện năm 2015.

 Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản 1, Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hải sản, Đại diện Viện Sản xuất Thực phẩm Chức năng Hà Nội, Trường Đại Học Dược Hà Nội, Viện Cơ điện Công nghệ Sau thu hoạch. Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS. Đỗ Văn Khương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Nghiên cứu Hải sản.

TS. Nguyễn Văn Nguyên, Chủ nhiệm đề tài và các báo cáo viên trình bày báo cáo tại hội nghị

Tại Hội thảo, TS. Nguyễn Văn Nguyên, chủ nhiệm đề tài đã báo cáo các kết quả nổi bật của đề tài đã đạ được trong năm 2013-2014. Đề tài đã thu thập được 05 chủng tảo Nannochloropsis oculata từ các quốc gia Nhật Bản, Úc và Việt Nam, trong đó đã chọn được 02 chủng tảo có đặc tính tốt phù hợp cho nuôi sinh khối làm nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng; Đề tài đã thiết kế và xây dựng được 05 mô hình quang sinh đơn giản 04 mô hình quang sinh công nghiệp nuôi sinh khối tảo, đã lựa chọn được 02 mô hình tối ưu dạng túi nilon nuôi đơn giản và hệ thống quang sinh kín ống dạng đông tuần hoàn nuôi tảo công nghiệp. Với các hệ thống tự thiết kế này, mật độ tảo đạt được dao động từ 200 - 1400 triệu tb/ml, cao kỷ lục ở Việt Nam cho đến thời điểm này và cao trung bình so với các nghiên cứu trên thế giới ở cùng hệ thống nuôi; Đề tài đã  thử nghiệm nhiều phương pháp thu hồi sản phẩm tảo, trong đó phương pháp điện phân kết hợp với ly tâm cho hiệu suất thu hồi cao nhất (>95%), sản phẩm tảo sau thu hồi đảm bảo chất lượng làm nguyên liệu cho sản xuất thực phẩm chức năng.

Ngoài ra, đại diện các đơn vị phối hợp và đại diện các nhóm thực hiện các nội dung của đề tài đã trình bày chi tiết các kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua và đưa ra các giải pháp thực hiện nội dung trong thời gian tới.

Kết luận Hội thảo, PGS.TS. Đỗ Văn Khương đánh giá cao những kết quả đề tài đã đạt được trong năm 2013-2014. Các nội dung tiếp theo trong năm 2015, đề tài cần đẩy mạnh hơn nữa để hoàn thành đúng tiến độ được giao và đặc biệt là đẩy mạnh việc sản xuất tảo nguyên liệu (100kg) đảm bảo mục tiêu đề tài đã đề ra. Thay mặt Ban Chủ Nhiệm Đề tài, TS. Nguyễn Văn Nguyên xin tiếp thu các ý kiến góp ý và rất mong sự gúp đỡ của các đơn vị phối hợp, các cán bộ khoa học những người đã và đang đóng góp tích cực vào sự thành công của Đề tài.

Bùi Trọng Tâm – Phạm Huy Hưng