Mùa vụ: Vụ Nam (Dự báo NTKT Cá ngừ vằn tháng 04/2020) | Năm dự báo: 2020 | Tháng dự báo: 04/2020
Đối tượng dự báo: Cá ngừ vằn
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DB_4_2020_Nguvan