Mùa vụ: Vụ Bắc () | Năm dự báo: 2024 | Tháng dự báo: 01/2024
Đối tượng dự báo: Trường dòng chảy tầng mặt
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
current_week202402