Mùa vụ: Vụ Bắc (Dự báo NTKT Cá ngừ đại dương) | Năm dự báo: 2020 | Tháng dự báo: 03/2020
Đối tượng dự báo: Cá ngừ đại dương
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DB_16_23_03_2020_Cau