Mùa vụ: Vụ Nam (DBNT KHAI THÁC CÁ ngừ vằn vụ cá bắc năm 2017-2018) | Năm dự báo: 2017 | Tháng dự báo: 10/2017
Đối tượng dự báo: Cá ngừ vằn
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_NE_2017_2018_Nguvan_colour