Mùa vụ: Vụ Nam () | Năm dự báo: 2022 | Tháng dự báo: 09/2022
Đối tượng dự báo: Cá ngừ vằn
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
DB.Nguvan.2022.09.01