Mùa vụ: Vụ Nam (DBNT KHAI THÁC CÁ NGỪ VẰN THÁNG 1 NĂM 2018) | Năm dự báo: 2018 | Tháng dự báo: 01/2018
Đối tượng dự báo: Cá ngừ vằn
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_01_2018_Nguvan_colour