Mùa vụ: Vụ Nam (DBNT khai thác cá ngừ đại dương từ ngày 24-31/12/2017) | Năm dự báo: 2017 | Tháng dự báo: 12/2017
Đối tượng dự báo: Cá ngừ đại dương
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_24_31_12_2017_Cau_colour