Mùa vụ: Vụ Nam (DBNT KHAI THÁC CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG TỪ NGÀY 16-23/6/2018) | Năm dự báo: 2018 | Tháng dự báo: 06/2018
Đối tượng dự báo: Cá ngừ đại dương
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_16_23_06_2018_Cau_colour