Mùa vụ: Vụ Nam (DBNT KHAI THÁC CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG TỪ 01-07/1/2018) | Năm dự báo: 2018 | Tháng dự báo: 01/2018
Đối tượng dự báo: Cá ngừ đại dương
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_01_2018_Cau_colour