Mùa vụ: Vụ Nam (DB nhiệt độ tầng mặt từ 16/06/2019 đến 23/06/2019 ) | Năm dự báo: 2019 | Tháng dự báo: 06/2019
Đối tượng dự báo: Trường nhiệt độ nước biển mặt
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
TS062019CColour