Mùa vụ: Vụ Nam (DB nhiệt độ nước biển tầng mặt từ 01/07/2019 đến 07/07/2019 ) | Năm dự báo: 2019 | Tháng dự báo: 07/2019
Đối tượng dự báo: Trường nhiệt độ nước biển mặt
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
T072019AColour