Mùa vụ: Vụ Nam (DB Dòng chảy tầng mặt từ ngày 1/8/2019 đến 7/8/2019) | Năm dự báo: 2019 | Tháng dự báo: 08/2019
Đối tượng dự báo: Trường dòng chảy tầng mặt
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
SSC082019A