Nguồn lợi biển

 • Nghiệm thu cấp Nhà nước Đề tài “Nghiên cứu quản lý nghề cá biển dựa trên tiếp cận hệ sinh thái”
  Nghiệm thu cấp Nhà nước Đề tài “Nghiên cứu quản lý nghề cá biển dựa trên tiếp cận hệ sinh thái”
  Quản lý nghề cá biển dựa trên tiếp cận hệ sinh thái là một trong những phương thức quản lý nghề cá toàn diện, đã và đang được nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới áp dụng trong thực tiễn. Ở Việt Nam, tiếp cận hệ sinh thái là vẫn là khái niệm khá mới và hầu như chưa được áp dụng do thiếu thông tin khoa học cũng như kinh nghiệm trong việc phân tích, đánh giá, định hướng mục tiêu quản lý dựa trên nguyên tắc tương tác qua lại giữa hoạt động nghề cá của con người với các loài hải sản, sinh cảnh và hệ sinh thái. ...
 • Trữ lượng cá của Mỹ vẫn bền vững ở gần mức cao kỷ lục
  Trữ lượng cá của Mỹ vẫn bền vững ở gần mức cao kỷ lục
  Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ (NOAA) đã công bố Báo cáo thường niên về Thủy sản của Hoa Kỳ trước Quốc hội, trong đó nêu chi tiết về 479 nguồn dự trữ hoặc tổ hợp dự trữ được quản lý tại Hoa Kỳ để xác định nguồn dự trữ nào có xu hướng đánh bắt quá mức, bị đánh bắt quá mức, hoặc được xây dựng lại đến mức bền vững. ...
 • Ký kết Biên bản ghi nhớ trong hợp tác nghiên cứu giữa Viện nghiên cứu Hải sản và Công ty ZUNIBAL Việt Nam
  Ký kết Biên bản ghi nhớ trong hợp tác nghiên cứu giữa Viện nghiên cứu Hải sản và Công ty ZUNIBAL Việt Nam
  Ngày 5/6/2019 tại Viện nghiên cứu Hải sản đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu giữa Viện nghiên cứu Hải sản và Công ty ZUNIBAL Việt Nam. Tham dự Lễ Ký kết, về phía Viện nghiên cứu Hải sản có TS. Nguyễn Phi Toàn – Phó Viện trưởng và Trưởng, Phó các đơn vị: Phòng Nghiên cứu Nguồn lợi hải sản; Phòng Nghiên cứu công nghệ Khai thác; Trung tâm Dự báo ngư trường khai thác hải sản và Phòng KH, HTQT&ĐT. Về phía Công ty ZUNIBAL Việt Nam có ông Đồng Quang Hồng, Giám đốc Công ty ZUNIBAL Việt Nam. ...
 • Ký kết Biên bản ghi nhớ trong hợp tác nghiên cứu giữa Viện nghiên cứu Hải sản và Công ty cổ phần Vinpearl
  Ký kết Biên bản ghi nhớ trong hợp tác nghiên cứu giữa Viện nghiên cứu Hải sản và Công ty cổ phần Vinpearl
  Ngày 23/5/2019 tại Viện nghiên cứu Hải sản đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu giữa Viện nghiên cứu Hải sản và Công ty cổ phần Vinpearl. Tham dự Lễ Ký kết, về phía Viện nghiên cứu Hải sản có TS. Nguyễn Khắc Bát - Viện trưởng; Ban Lãnh đạo Viện, và Trưởng, Phó các đơn vị. Về phía Công ty Cổ phần Vinpearl có bà Võ Thị Phương Thảo - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vinpearl và các cán bộ đi cùng. ...
 • Hội nghị nghiệm thu cơ sở đề tài độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu quản lý nghề cá biển dựa trên tiếp cận hệ sinh thái”
  Hội nghị nghiệm thu cơ sở đề tài độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu quản lý nghề cá biển dựa trên tiếp cận hệ sinh thái”
  Ngày 10/5/2019, Viện nghiên cứu Hải sản đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đánh giá cấp cơ sở kết quả thực hiện đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu quản lý nghề cá biển dựa trên tiếp cận hệ sinh thái” do TS. Vũ Việt Hà làm Chủ nhiệm. Tham dự Hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo Viện, các thành viên Hội đồng Khoa học và đào tạo, các thành viên đề tài, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nguồn lợi và quản lý nghề cá cùng các cán bộ khoa học thuộc Viện. TS. Nguyễn Văn Nguyên, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Hải sản chủ trì Hội nghị. ...
 • Kết quả nghiên cứu phân vùng sinh thái biển Việt Nam phục vụ đánh giá nguồn lợi, sản lượng, cường lực khai thác và quản lý nghề cá
  Kết quả nghiên cứu phân vùng sinh thái biển Việt Nam phục vụ đánh giá nguồn lợi, sản lượng, cường lực khai thác và quản lý nghề cá
  Vùng biển Việt Nam gồm 5 vùng sinh thái lớn là vịnh Bắc Bộ, Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và vùng biển xa bờ. Trong những năm qua, việc đánh giá nguồn lợi, sản lượng và cường lực khai thác phục vụ công tác quản lý nghề cá được thực hiện đối với các vùng sinh thái lớn do đó tồn tại những hạn chế nhất định trong việc xác định hiện trạng áp lực khai thác lên nguồn lợi ở các đơn vị sinh thái nhỏ hơn. ...
 • Báo cáo kết quả điều tra nguồn lợi hải sản biển Việt Nam, giai đoạn 2011-2015
  Báo cáo kết quả điều tra nguồn lợi hải sản biển Việt Nam, giai đoạn 2011-2015
  Trong giai đoạn 2009-2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thực hiện nhiệm vụ số 8 "Điều tra tổng thể đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy hải sản vùng biển Việt Nam; Quy hoạch và xây dựng hệ thống các khu bảo tồn biển phục vụ phát triển bền vững", thuộc "Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020" được thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01/03/2006. ...
 • Điều tra Vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ tháng 04/2015
  Điều tra Vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ tháng 04/2015
  Điều tra Vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ tháng 04/2015<br><br>Trong khuôn khổ dự án Điều tra Liên hợp Việt - Trung đánh giá nguồn lợi hải sản trong Vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ (giai đoạn IV, từ năm 2014 đến hết năm 2016), ngày 10/4/2015 đoàn cán bộ nghiên cứu của Viện bắt đầu thực hiện chuyến điều tra nguồn lợi hải sản trong vùng đánh bắt chung vịnh Bắc Bộ ...
 • Hội nghị báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng nguồn lợi hải sản vùng biển Việt Nam, giai đoạn 2011-2013
  Hội nghị báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng nguồn lợi hải sản vùng biển Việt Nam, giai đoạn 2011-2013
  Ngày 10.3.2014 tại Tổng cục Thuỷ sản, số 10 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị “Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng nguồn lợi hải sản vùng biển Việt Nam, giai đoạn 2011-2013” của Tiểu dự án I.9 - Đề án 47, với mục tiêu công bố các kết quả nghiên cứu về nguồn lợi cá biển ở biển Việt Nam. ...
 • THÔNG BÁO KHOA HỌC:KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỢI GHẸ XANH (PORTUNUS PELAGICUS) NĂM 2013 Ở VÙNG BIỂN KIÊN GIANG, VIỆT NAM
  THÔNG BÁO KHOA HỌC:KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGUỒN LỢI GHẸ XANH (PORTUNUS PELAGICUS) NĂM 2013 Ở VÙNG BIỂN KIÊN GIANG, VIỆT NAM
  Hoạt động đánh giá nguồn lợi và nghề khai thác ghẹ xanh ở vùng biển Kiên Giang được thực hiện trên cơ sở biên bản ghi nhớ giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kiên Giang, WWF Việt Nam, Câu lạc bộ ghẹ VASEP và Viện Nghiên cứu Hải sản. Mục tiêu của hoạt động được xác định là “Duy trì trữ lượng ghẹ xanh bền vững về mặt sinh thái”, là một trong chuỗi các mục tiêu của dự án cải thiện nghề khai thác ghẹ xanh vì mục tiêu lâu dài là phát triển bền vững nghề khai thác ghẹ xanh dựa theo các tiêu chuẩn của chứng nhận sinh thái(MSC).<br> ...
 • HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ
  HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ
  Ngày 6.12.2013, Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức “Hội thảo khoa học chuyên đề đánh giá nguồn lợi cá nổi lớn ở biển Việt Nam”, trong khuôn khổ dự án“Điều tra tổng thể hiện trạng và biến động nguồn lợi hải sản biển Việt Nam”, với mục tiêu thảo luận về các kết quả đánh giá trữ lượng nguồn lợi nhóm cá nổi lớn ở biển Việt Nam. Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Khắc Bát, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản. Hội thảo đã có các chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu nguồn lợi hải sản tham dự, như: PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn, PGS.TS. Đoàn Văn Bộ (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội), PGS.TS. Đỗ Văn Khương, TS. Đào Mạnh Sơn, Ban lãnh đạo, Hội đồng khoa học và các cán bộ của Viện Nghiên cứu Hải sản.<br> ...
 • Lễ xuất phát chuyến điều tra nguồn lợi cá nổi nhỏ lần thứ hai bằng Tàu M.V SEAFDEC 2
  Lễ xuất phát chuyến điều tra nguồn lợi cá nổi nhỏ lần thứ hai bằng Tàu M.V SEAFDEC 2
  Ngày 11/10/2012, tại Hải Phòng, Tổng cục Thuỷ sản, Trung tâm Phát triển Nghề cá Đông Nam Á và Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức buổi lễ xuất phát chuyến thứ hai điều tra nguồn lợi cá nổi nhỏ ở biển Việt Nam bằng tàu M.V.SEAFDEC 2 thuộc đề án 47“Điều tra tổng thể hiện trạng và biến động nguồn lợi hải sản biển Việt Nam” đã được phê duyệt. <br> ...
 • Tiếp tục hợp tác sử dụng tàu MV.SEAFDEC 2 trong nghiên cứu nguồn lợi hải sản Việt Nam
  Tiếp tục hợp tác sử dụng tàu MV.SEAFDEC 2 trong nghiên cứu nguồn lợi hải sản Việt Nam
  Tiếp theo kế hoạch hợp tác về việc sử dụng tàu MV.SEAFDEC 2 của Trung tâm Phát triển Nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC) trong nghiên cứu nguồn lợi hải sản Việt Nam trong năm 2012, ngày 29-30/8/2012, nhóm cán bộ của Trung tâm Phát triển Nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC) gồm có ông Sutee Rairuchithong, Trưởng đội tàu Nghiên cứu, ông Tossaporn Sukhapindha, Thuyền trưởng tàu MV. SEADEC 2, ông Sayan Promjinda, chuyên gia công nghệ khai thác hải sản thuộc Ban Đào tạo, Trung tâm Phát triển Nghề cá Đông Nam Á (SEAFDEC/TD) đã đến thăm và làm việc với Viện Nghiên cứu Hải sản về kế hoạch sử dụng tàu MV. SEAFDEC 2 trong chuyến nghiên cứu nguồn lợi hải sản biển Việt Nam lần thứ 2 trong năm nay. ...
 • Hội thảo chuyên đề “Phương pháp thu mẫu thống kê nghề cá ở các tỉnh ven biển Việt Nam”
  Hội thảo chuyên đề “Phương pháp thu mẫu thống kê nghề cá ở các tỉnh ven biển Việt Nam”
  Ngày 28 tháng 6 năm 2012, Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức Hội thảo chuyên đề khoa học của Tiểu dự án I-9: “Phương pháp thu mẫu thống kê nghề cá ở các tỉnh ven biển Việt Nam” thuộc tiểu dự án I.9 “Điều tra tổng thể hiện trạng và biến động nguồn lợi hải sản biển Việt Nam”. Chủ nhiệm dự án: Th.S. Nguyễn Viết Nghĩa.<br><br> ...