Môi trường biển

 • Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng giai đoạn 2021 – 2025
  Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng giai đoạn 2021 – 2025
  Sáng 23/4/2021, tại thành phố Huế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng giai đoạn 2021- 2025. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh; các cơ quan quản lý, nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường nông nghiệp, nông thôn và đại diện lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và PTNT trên cả nước. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương. ...
 • Phối hợp thực hiện có hiệu quả Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030
  Phối hợp thực hiện có hiệu quả Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030
  Quy chế phối hợp quản lý thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành nhằm gắn kết thực hiện với Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển và các chương trình, đề án, dự án khác có liên quan. ...
 • Hội thảo triển khai nhiệm vụ môi trường: “Đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường làng nghề chế biến hải sản truyền thống góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường khu vực Bắc Trung Bộ”
  Hội thảo triển khai nhiệm vụ môi trường: “Đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường làng nghề chế biến hải sản truyền thống góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường khu vực Bắc Trung Bộ”
  Sáng ngày 05/5/2020, tại Viện nghiên cứu Hải sản đã diễn ra Hội thảo triển khai nhiệm vụ môi trường “Đánh giá và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường làng nghề chế biến hải sản truyền thống góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường khu vực Bắc Trung Bộ”, Chủ nhiệm nhiệm vụ: Th.S Trần Quang Thư. Tham dự Hội thảo, về phía cơ quan quản lý có Đại diện của Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ NN&PTNT; Các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu môi trường,; Về phía Viện nghiên cứu Hải sản có Lãnh đạo Viện, Trưởng, phó các đơn vị và các cán bộ khoa học. TS. Nguyễn Văn Nguyên, Phó Viện trưởng chủ trì Hội thảo. ...
 • Hội thảo triển khai nhiệm vụ môi trường: “Đánh giá mức độ rủi ro ô nhiễm môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển và đề xuất giải pháp quản lý, kỹ thuật nhằm giảm thiểu rủi ro ô nhiễm”
  Hội thảo triển khai nhiệm vụ môi trường: “Đánh giá mức độ rủi ro ô nhiễm môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển và đề xuất giải pháp quản lý, kỹ thuật nhằm giảm thiểu rủi ro ô nhiễm”
  Sáng ngày 05/5/2020, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện nghiên cứu Hải sản tổ chức Hội thảo triển khai nhiệm vụ môi trường “Đánh giá mức độ rủi ro ô nhiễm môi trường vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên biển và đề xuất giải pháp quản lý, kỹ thuật nhằm giảm thiểu rủi ro ô nhiễm”, Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lê Tuấn Sơn. TS. Nguyễn Văn Nguyên, Phó Viện trưởng chủ trì Hội thảo. ...
 • Hội nghị nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Thành phố
  Hội nghị nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Thành phố
  Để phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững tại Hải Phòng, việc quản lý môi trường nước nuôi là một trong những khâu then chốt. Xuất phát từ thực tiễn này, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đã giao cho Trung tâm Quan trắc môi trường biển, Viện nghiên cứu Hải sản chủ trì thực hiện đề tài: “Đánh giá chất lượng môi trường nước tại một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ở Hải Phòng, đề xuất các giải pháp quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững” (Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trương Văn Tuân) với mục tiêu: Đánh giá được tổng thể chất lượng môi trường nước tại một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ở Hải Phòng và đề xuất các giải pháp quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững. ...
 • Có những vùng biển - Rác thải nhựa nhiều gấp 7 lần cá con
  Có những vùng biển - Rác thải nhựa nhiều gấp 7 lần cá con
  Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, cá con đang sinh trưởng và phát triển cùng với xung quanh là nhựa. Nghiên cứu mới này được thực hiện với ấu trùng của các loài thủy sản, đã chứng minh một sự thật, rằng các loài thủy sản đang lớn lên xung quanh là nhựa, nên cũng nuốt phải nhựa. ...
 • Hội thảo đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Thành phố
  Hội thảo đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Thành phố
  Chiều ngày 18/10/2019, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện nghiên cứu Hải sản tổ chức Hội thảo đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Thành phố “Đánh giá chất lượng mội trường nước tại một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ở Hải Phòng, đề xuất các giải pháp quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững”, Chủ nhiệm đề tài : Th.S Trương Văn Tuân. Tới dự Hội thảo có các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường và nuôi biển. ...
 • Thông tin về kết quả khảo sát hiện tượng cá biển nuôi lồng chết hàng loạt tại Long Sơn - Vũng Tàu
  Thông tin về kết quả khảo sát hiện tượng cá biển nuôi lồng chết hàng loạt tại Long Sơn - Vũng Tàu
  Từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7/2019, ở khu vực tiểu khu 2 và 3 trên sông Chà Và - xã Long Sơn - thành phố Vũng Tàu xảy ra hiện tượng cá biển nuôi lồng chết hàng loạt. Ngày 04 - 08/7/2019, đoàn công tác của Viện nghiên cứu Hải sản (gồm các cán bộ thuộc Trung tâm Quan trắc Môi trường biển và Phân Viện nghiên cứu Hải sản phía Nam) đã khảo sát hiện trạng cá chết. Đoàn tiến hành quan trắc, lấy mẫu môi trường, mẫu trầm tích và mẫu cá về phân tích để tìm hiểu nguyên nhân.Trên cơ sở kết quả phân tích, Viện nghiên cứu Hải sản có những nhận xét, đánh giá như sau: ...
 • Đoàn Thanh niên Viện nghiên cứu Hải sản tổ chức thành công Hội thảo Thanh niên cấp Viện năm 2019
  Đoàn Thanh niên Viện nghiên cứu Hải sản tổ chức thành công Hội thảo Thanh niên cấp Viện năm 2019
  Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5) và ngày Môi trường Thế giới (05/6) và được sự quan tâm ủng hộ của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, ngày 05/6/2019 Đoàn Thanh niên Viện nghiên cứu Hải sản đã tổ chức Hội thảo khoa học thanh niên cấp Viện năm 2019 cho toàn thể đoàn viên của đơn vị. Hội thảo nhằm trao đổi thông tin, đánh giá, công bố các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, thúc đẩy tinh thần thi đua trong công tác nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ của các cán bộ đoàn viên, thanh niên trong Viện ...
 • HỘI NGHỊ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ
  HỘI NGHỊ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ
  Ngày 06/01/2014, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đánh giá cấp cơ sở nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, tên nhiệm vụ thường xuyên: “Quan trắc cảnh báo chất lượng môi trường vùng nuôi hải sản tập trung, cảng cá - bến cá và khu bảo tồn biển Việt Nam, năm 2013” do ThS. Trần Quang Thư làm chủ nhiệm. Đến dự Hội nghị có Lãnh đạo Viện, thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, trưởng, phó các đơn vị và các cán bộ khoa học có quan tâm khác. Các chuyên gia về môi trường biển cũng đến dự với tư cách thành viên Hội đồng như TSKH. Nguyễn Tiến Cảnh, TS. Lưu Văn Diệu (Viện Tài nguyên và Môi trường biển) PGS. TS. Đỗ Văn Khương, chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Nghiên cứu Hải sản chủ trì Hội nghị. ...
 • Kết quả quan trắc, phân tích môi trường nước khu vực nuôi cá biển bằng lồng bè tại Cát Bà – Hải Phòng, đợt 1 năm 2013
  Kết quả quan trắc, phân tích môi trường nước khu vực nuôi cá biển bằng lồng bè tại Cát Bà – Hải Phòng, đợt 1 năm 2013
  Thực hiện nhiệm vụ Quan trắc cảnh báo chất lượng môi trường khu vực nuôi hải sản tập trung ven biển do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Trung tâm Quốc gia Quan trắc Cảnh báo Môi trường biển – Viện Nghiên cứu Hải sản. Nhằm cung cấp các số liệu quan trắc phục vụ kịp thời cho hoạt động sản xuất thuỷ sản, hoạt động bảo vê môi trường tại địa phương, Trung tâm gửi Kết quả quan trắc, phân tích môi trường nước khu vực nuôi cá biển bằng lồng bè tại Cát Bà – Hải Phòng, đợt 1 (tháng 4 – 6) năm 2013 trên địa bàn tỉnh như sau. ...
 • Kết quả quan trắc, phân tích môi trường nước khu vực nuôi cá biển bằng lồng bè tại vịnh Nghi Sơn – Thanh Hoá, đợt 1 năm 2013
  Kết quả quan trắc, phân tích môi trường nước khu vực nuôi cá biển bằng lồng bè tại vịnh Nghi Sơn – Thanh Hoá, đợt 1 năm 2013
  Thực hiện nhiệm vụ Quan trắc cảnh báo chất lượng môi trường khu vực nuôi hải sản tập trung của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao, Trung tâm Quốc gia Quan trắc Cảnh báo Môi trường biển – Viện Nghiên cứu Hải sản gửi Sở NN&PTNT Thanh Hoá, Phòng NN&PTNT huyện Tĩnh Gia – Thanh Hoá, Uỷ Ban Nhân dân xã Nghi Sơn –Tĩnh Gia Kết quả quan trắc, phân tích môi trường nước đợt 1 năm 2013. ...
 • HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI CẤP BỘ
  HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI CẤP BỘ
  Ngày 10/5/2013 Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức Hội nghị triển khai đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu nguyên nhân nhiễm Cd và Hg trên sò lông (Anadara subcrenata), điệp quạt (Mimachlamys nobilis) và nghêu lụa (Paphia undulata) trong vùng thu hoạch trọng điểm và giải pháp phòng ngừa” để lấy ý kiến góp ý từ các chuyên gia, các nhà khoa học. Đề tài do ThS. Nguyễn Công Thành làm chủ nhiệm. TS. Nguyễn Quang Hùng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản chủ trì Hội nghị. ...
 • HỘI THẢO LIÊN NGÀNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI KHCN CẤP THÀNH PHỐ
  HỘI THẢO LIÊN NGÀNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI KHCN CẤP THÀNH PHỐ
  Ngày 19/12/2012, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức Hội thảo liên ngành góp ý báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp Thành phố Hải Phòng, tên đề tài: “Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của môi trường đến ngao nuôi ở ven biển và đề xuất giải pháp phòng tránh, giảm thiểu ảnh hưởng” do ThS. Nguyễn Công Thành làm chủ nhiệm.<br><br> ...
 • HỘI NGHỊ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ
  HỘI NGHỊ NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ
  Ngày 17/12/2012, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đánh giá cấp cơ sở nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, tên nhiệm vụ: “Quan trắc cảnh báo chất lượng môi trường vùng nuôi hải sản, cảng cá tập trung và khu bảo tồn biển Việt Nam, năm 2012”do KS. Trần Quang Thư làm chủ nhiệm.<br><br> ...
 • Bảo vệ môi trường biển theo hướng phát triển bền vững
  Bảo vệ môi trường biển theo hướng phát triển bền vững
  Việt Nam có vùng biển rộng hơn ba lần diện tích đất liền, với đường bờ biển dài hơn 3.260 km, có hai quần đảo lớn là Trường Sa và Hoàng Sa và khoảng ba nghìn đảo lớn, nhỏ, là nơi tập trung nhiều loại khoáng sản khác nhau. Biển Việt Nam được công nhận là mười trung tâm đa dạng sinh học biển điển hình trên thế giới. Do vậy, biển đảo đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của đất nước.<br><br><br><br> ...