Dựa trên thực tế đó, sáng ngày 06/5/2024, Viện nghiên cứu Hải sản tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho nhiệm vụ “Xây dựng mô hình xử lý nước thải tại cảng cá” do Th.S Trần Quang Thư làm chủ nhiệm. TS. Nguyễn Văn Nguyên, Phó Viện trưởng chủ trì Hội thảo.

 

Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày báo cáo tại Hội thảo 

Đề tài được thực hiện với mục tiêu là đánh giá được hiện trạng xử lý nước thải tại các cảng cá; Xây dựng được mô hình xử lý nước thải (cải tiến hệ thống xử lý nước thải đang hoạt động tại cảng cá); Xây dựng được giải pháp (quản lý, kỹ thuật) nâng cao hiệu quả xử lý nước thải, phù hợp với điều kiện hoạt động tại cảng cá.

Tại Hội thảo, Ban chủ nhiệm đề tài đã trình bày hiện trạng công tác quản lý nước thải tại cảng cá; Hiện trạng công nghệ đang áp dụng và xây dựng mô hình xử lý nước thải tại cảng cá.

Hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp sát thực của các chuyên gia, nhà khoa học để xây dựng dự thảo nội dung tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, vận hành hệ thống xử lý nước thải tại cảng cá

Kết thúc Hội thảo, Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Nguyên đề nghị Ban chủ nhiệm nhiệm vụ tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện xây dựng mô hình xử lý nước thải tại cảng cá./.

Vũ Thị Thu Hằng