Thời gian/Schedule: 01/01/2017 - 01/12/2020
Liên hệ/Contact: ThS. Nguyễn Hoàng Minh -nhminh@rimf.org.vn

Nội dung:
xây dựng bản tin dự báo ngư trường khai thác hải sản hạn mùa, hạn tháng cho 4 nghề: câu vàng cá ngừ đại dương, rê trôi, vây, chụp mực và xây dựng bản tin dự báo ngư trường hải sản hạn 7 ngày cho nghề câu cá ngừ đại dương.