Ngày 28/12/2020, Viện nghiên cứu Hải sản đã có Thông báo số 1447/TB-VHS về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 theo Kế hoạch số 1390/KH-VHS-TCHC ngày 15/12/2020 của Viện nghiên cứu Hải sản, theo đó thông báo tuyển dụng 24 viên chức (gồm 01 viên chức ngạch kế toán viên và 23 viên chức ngạch nghiên cứu viên) vào 08 vị trí việc làm.

Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển đã tiếp nhận và nhu cầu công việc thực tế, Viện  trưởng Viện nghiên cứu Hải sản đã ban hành Quyết định số 88/QĐ-VHS ngày 09/02/2021 về việc điều chỉnh  kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020 để mở rộng nguồn và thu hút các ứng viên đăng ký tuyển dụng, cụ thể như sau:

  1. Bổ sung 02 chỉ tiêu tuyển dụng vào vị trí việc làm: Nghiên cứu viên bảo tồn biển, làm việc tại trụ sở chính của Viện nghiên cứu Hải sản, hưởng lương từ nguồn tự thu.
  2. Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển dụng viên chức từ ngày 22/02/2021 (thứ Hai) đến 17h00 ngày 15/3/2021 (thứ Hai).

Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển và kế hoạch xét tuyển chi tiết xem tại Kế hoạch số 1390/KH-VHS-TCHC ngày 15/12/2020, Quyết định số 88/QĐ-VHS ngày 09/02/2021 được đăng tải trên website của Viện (http://www.rimf.org.vn) và niêm yết công khai tại cổng trụ sở Viện.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức, Hành chính (Phòng A1.3, tầng 1, nhà A), Viện nghiên cứu Hải sản; Địa chỉ: Số 224 Lê Lai, Hải Phòng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Tổ chức, Hành chính, Viện nghiên cứu Hải sản, điện thoại: (0225) 3836 656;
E-mail: hanhchinh@rimf.org.vn; hoặc xem tại website http://www.rimf.org.vn.