Đại học quốc gia Cheng Kung (NCKU) tuần này đã công bố về việc chuyển giao công nghệ ức chế miễn dịch cho công ty nuôi cá mú Grobest Feeds Corp - bên thứ ba được hưởng lợi từ thành công này.

Theo Chen, giám đốc công ty Grobest Feeds Corp công nghệ mới sẽ rút ngắn đáng kể thời gian nuôi cá, giảm rủi ro và giá thành trong nuôi cá mú. Ông ước tính công nghệ mới sẽ thúc đẩy tăng doanh thu của công ty lên 72,85 triệu USD trong 5 năm tới và mở rộng thị phần của công ty.

Chen Tzong-yueh, giám đốc Viện Công nghệ sinh học của NCKU, là người đã phát triển công nghệ này trong 3 năm qua. Công nghệ mới thúc đẩy sức tăng trưởng của cá mú, tăng lượng thịt và mỡ mà không cần sử dụng hoc-môn tăng trưởng.

Trong 20 tuần thử nghiệm, Chen và nhóm nghiên cứu đã sử dụng công nghệ ức chế miễn dịch trong một ao nuôi cá mú và một phương pháp truyền thống tại một ao nuôi đối chứng. Họ thấy rằng cá mú nuôi trong ao sử dụng công nghệ ức chế miễn dịch đạt trọng lượng 490 gam, còn cá trong ao đối chứng chỉ đạt 375 gam. Thông thường cần 14 tháng để cá mú đạt trọng lượng 600 gam, với công nghệ mới này chỉ mất 10 tháng để cá đạt trọng lượng như vậy tiêu thụ trên thị trường.

Nhu cầu tiêu thụ cá mú rất cao trên thị trường quốc tế và loài cá này được nuôi quanh năm ở phía nam Đài Loan nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi. Theo Ủy ban Nông nghiệp của Viện Nghiên cứu Nghề cá, nuôi cá mú đang trở thành một ngành triển vọng trên toàn cầu, trong đó khu vực châu Á - Thái Bình Dương là một trung tâm.

Hiện nay Trung Quốc là nhà sản xuất cá mú lớn nhất thế giới, vị trí thứ hai là Đài Loan mặc dù giá trị cá mú của Đài Loan sản xuất ra mỗi năm trị giá 104 triệu USD cao gấp đôi Trung Quốc.

NCKU và công ty Merit Ocean Biotech Inc đã ký kết một giấy phép chuyển giao công nghệ để xúc tiến sản xuất nội địa cá mú giống chất lượng cao và sạch bệnh. Giáo sư Huey - Lang Yang, giám đốc Trung tâm Khoa học Sinh học và Công nghệ sinh học NCKU giải thích “cá giống khỏe mạnh là vấn đề then chốt đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành cá mú, điều kiện nuôi, yêu cầu dinh dưỡng và phòng ngừ dịch bệnh là những yếu tố chính để sản xuất thành công con giống”.

Nguồn tin: Thương Mại Thuỷ Sản, 18/11/2011