Một trong các nhiệm vụ của Trung tâm này: Hình thành cơ sở dữ liệu môi trường biển Việt Nam để phục vụ việc quy hoạch khai thác, nuôi trồng biển và xây dựng các khu bảo tồn biển.
Bộ trưởng Bộ Thủy sản vừa có quyết định thành lập Trung tâm Quốc gia Quan trắc, Cảnh báo Môi trường Biển, trên cơ sở Phòng Nghiên cứu Môi trường biển, Trạm Quan trắc và phân tích môi trường biển thuộc Viện Nghiên cứu Hải sản.
Lap Trung tam Quoc gia Canh bao Moi truong Bien
Khai thác gần bờ cũng góp phần làm cạn kiệt nguồn hải sản.
Đặt tại 170 Lê Lai, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Trung tâm này có chức năng nghiên cứu môi trường biển, mối quan hệ giữa môi trường với nguồn lợi, giữa môi trường với sự phát triển nghề cá biển.
Trung tâm có nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất các thông số giám sát và cảnh báo môi trường, dịch bệnh thủy sản, các phương án, giải pháp xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường biển; quan trắc, cung cấp các thông tin về chỉ tiêu chất lượng, hiện trạng môi trường phục vụ cho công tác giám sát, quản lý và bảo vệ môi trường biển. Đồng thời, x ây dựng chương trình kiểm soát, mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường, kịp thời phục vụ cho nuôi trồng, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn lợi hải sản. Đặc biệt, Trung tâm sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu môi trường biển Việt Nam - cơ sở để quy hoạch khai thác, nuôi trồng biển và xây dựng các khu bảo tồn biển.
Việt Nam có dải bờ biển dài khoảng 3.260km và vùng biển đặc quyền kinh tế rộng gấp nhiều lần diện tích đất liền. Tuy nhiên, chúng ta đang đứng trước một loạt vấn đề về môi trường và tài nguyên trong phạm vi biển và đới bờ của mình, trong đó có vấn đề ô nhiễm do công nghiệp, mất tính đa dạng sinh học, đánh bắt cá quá mức và phá hoại vùng đầm lầy ngập nước ven biển.
  • H.Y  (Theo_VietNamNet)