Ngày 10.3.2014 tại Tổng cục Thuỷ sản, số 10 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị “Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng nguồn lợi hải sản vùng biển Việt Nam, giai đoạn 2011-2013 của Tiểu dự án I.9 - Đề án 47, với mục tiêu công bố các kết quả nghiên cứu về nguồn lợi cá biển ở biển Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lãnh đạo Tổng cục Thuỷ sản, các Cục, Vụ, Viện, Trung Tâm và Văn Phòng trực thuộc Bộ và Tổng Cục, đại diện các Trường Đại học, các Viện nghiên cứu, các chuyên gia có liên quan và các Cơ quan thông tấn báo chí… với sự chủ trì của Thứ trưởng, Tổng Cục Trưởng: Vũ Văn Tám.

Từ nguồn số liệu của các chuyến điều tra thuộc tiểu dự án I.9 “Điều tra tổng thể hiện trạng và biến động nguồn lợi hải sản biển Việt Nam” trong giai đoạn 2011-2013; Dự án Việt Trung “Điều tra liên hợp Việt Trung đánh giá nguồn lợi hải sản vùng đánh cá chung vịnh Bắc Bộ, giai đoạn III; và Dự án Cá Ngừ - WCPFC, Viện Nghiên cứu Hải sản đã trình bày các kết quả điều tra về thành phần loài, sản lượng, năng suất khai thác, khu vực tập trung trứng cá - cá con và đặc biệt là ước tính trữ lượng nguồn lợi hải sản biển Việt Nam theo tuyến khai thác và theo vùng biển.

Dự án đã đánh giá được tổng trữ lượng nguồn lợi hải sản ở biển Việt Nam trung bình khoảng 4,25 triệu tấn. Trong đó, trữ lượng cá nổi nhỏ ước tính trung bình khoảng 2,65 triệu tấn - chiếm 62,4% tổng trữ lượng; cá nổi lớn khoảng 1,03 triệu tấn - chiếm 24,3% tổng trữ lượng; hải sản tầng đáy khoảng 487,2 ngàn tấn - chiếm 11,5% tổng trữ lượng; giáp xác khoảng 78,9 ngàn tấn - chiếm 1,9% tổng trữ lượng; cá rạn san hô khoảng 2,6 ngàn tấn - chiếm 0,1% tổng trữ lượng. Trữ lượng nguồn lợi hải sản ở vùng bờ chiếm 12,7%; vùng lộng chiếm 18,9%; và vùng khơi chiếm 68,4% tổng trữ lượng. Trữ lượng nguồn lợi hải sản ở vịnh Bắc Bộ khoảng 750 ngàn tấn; Trung Bộ là 712 ngàn tấn; Đông Nam Bộ là 1.141 ngàn tấn; Tây Nam Bộ là 610 ngàn tấn; và vùng Giữa Biển Đông là 1.036 ngàn tấn.

Bên cạnh đó, Dự án cũng đã đánh giá được khả năng khai thác nguồn lợi hải sản biển Việt Nam khoảng 1,75 triệu tấn. Trong đó, khả năng khai thác của cá nổi nhỏ là 1,06 triệu tấn; hải sản tầng đáy là 244 ngàn tấn; giáp xác (tôm, cua) là 32 ngàn tấn; cá rạn san hô (tại 19 đảo) là 1,3 ngàn tấn và cá nổi lớn là 412 ngàn tấn.

Nguồn số liệu, phương pháp và kết quả nghiên cứu đã được các Cơ quan quản lý, các chuyên gia về lĩnh vực đa dạng sinh học, nguồn lợi hải sản, hải dương học… đánh giá là đáng tin cậy và mang tính ứng dụng thực tiễn cao.

Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp vào lúc 17 giờ cùng ngày. Thay mặt Ban Chủ Nhiệm Dự án I.9, ThS. Nguyễn Viết Nghĩa xin tiếp thu các ý kiến và rất mong sự giúp đỡ của các nhà quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học, Cơ quan thông tấn báo chí, những người đã và đang đóng góp tích cực vào sự thành công của Dự án.