Ngày 19/12/2012, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức Hội thảo liên ngành góp ý báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp Thành phố Hải Phòng, tên đề tài: “Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của môi trường đến ngao nuôi ở ven biển và đề xuất giải pháp phòng tránh, giảm thiểu ảnh hưởng” do ThS. Nguyễn Công Thành làm chủ nhiệm.

Tham dự hội nghị gồm có: Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Nghiên cứu Hải sản, các nhà quản lý, các nhà khoa học thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hải Phòng, Sở Khoa học Công nghệ, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Hải Phòng và các cán bộ khoa học có quan tâm đến kết quả nghiên cứu của đề tài tham dự. PGS. TS Đỗ Văn Khương - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Nghiên cứu Hải sản chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, ThS. Nguyễn Công Thành đã trình bày các kết quả nghiên cứu của đề tài:

- Tổng quan tình hình nghiên cứu trên thế giới, trong nước và ở Hải Phòng; Tính cấp thiết và lý do lựa chọn vấn đề nghiên cứu; Mục tiêu khoa học của đề tài; Đối tượng và phạm vi nghiên cứu; Nội dung và quy mô thực hiện; Phương pháp nghiên cứu; Sản phẩm khoa học công nghệ của đề tài...

- Kết quả nghiên cứu về chất lượng môi trường vùng nuôi ngao (chất lượng môi trường nước, chất lượng môi trường trầm tích, thủy sinh vật); về ảnh hưởng của một số yếu tố đến sinh trưởng của ngao (yếu tố môi trường nước, nguồn thức ăn, mật độ ngao nuôi), về mức độ tích tụ kim loại nặng và độc tố sinh học ASP, PSP, DSP trong ngao, về thực trạng nghề nuôi ngao và tìm hiểu nguyên nhân gây chết ngao nuôi (thực trạng nghề nuôi ngao của Hải Phòng, tổng hợp một số nguyên nhân gây chết ngao và kết quả tìm hiểu nguyên nhân gây chết ngao nuôi trong thời gian nghiên cứu).

- Đề xuất giải pháp phòng tránh, giảm thiểu ảnh hưởng tới ngao nuôi.

Kết luận nổi bật của đề tài:

- Về điều kiện tự nhiên, Hải Phòng có nhiều thuận lợi cho phát triển nuôi ngao, diện tích tiềm năng phát triển nuôi ngao lớn, biên độ thủy triều lớn, có nhiều vùng cửa sông ven biển và diện tích rừng ngập mặn được khôi phục..., bên cạnh đó cũng có nhiều yếu tố gây ảnh hưởng đến ngao nuôi như nhiệt độ không khí trung bình thấp, biên độ biến động nhiệt độ không khí lớn, giảm rất thấp vào các đợt gió mùa Đông Bắc trong tháng mùa khô.

- Từ kết quả điều tra và phân tích, đã xác định được nguyên nhân gây chết ngao nuôi ở huyện Cát Hải trong tháng 11/2011 do sự bùng phát của loài vi tảo gây hại có tên khoa học là Phaeocystis cf. Globosa. Do điều kiện môi trường thuận lợi cho loài tảo này, chúng đã bùng phát thành các tập đoàn và tạo nên nhiều khối hình cầu có màu vàng nâu với mật độ dày đặc trong môi trường nước khu vực nuôi. Mẫu thu được tại thời điểm đó cho thấy, tảo đang ở thời kỳ suy tàn, lắng đáy, tạo các khối nhày phủ kín hầu hết mặt bãi ngao nuôi làm giảm, thậm chí làm mất khả năng hô hấp và bắt mồi của ngao..

- Trong quá trình thực hiện đề tài, các cán bộ của đề tài đã kịp thời tư vấn, hỗ trợ người nuôi, chính quyền địa phương sản xuất phát triển nuôi ngao. Bên cạnh đó, đề tài còn góp phần đào tạo nguồn nhân lực của Thành phố theo hướng nghiên cứu của đề tài.

- Đề xuất các kiến nghị tới cơ quan hữu quan như có các cơ chế chính sách và biện pháp hỗ trợ cụ thể cho người nuôi ngao phục hồi sản xuất; tăng cường hơn nữa sự phối hợp kịp thời giữa các cấp quản lý, cơ quan chuyên ngành và người dân trong việc phát hiện và khắc phục sự cố nuôi trồng thủy sản nói chung và nghề nuôi ngao nói riêng trên địa bàn Hải Phòng.

- Đề tài có ý nghĩa thiết thực đối với sản xuất. Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã kịp thời chuyển đến các cơ quan quản lý (Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hải Phòng), các kênh thông tin tới cộng đồng dân cư (Báo Hải Phòng, các trang thông tin của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường... ) và nhận được sự quan tâm của nhiều bên liên quan như các cán bộ quản lý, khuyến ngư và người dân nuôi ngao...

Các thành viên Hội đồng đã đánh giá cao về những kết quả đã đạt được của đề tài. Chủ nhiệm đề tài đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực từ các đại biểu tham dự. Các ý kiến đóng góp của Hội đồng và các thành viên tham dự Hội nghị là cơ sở để Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện báo cáo tổng kết đề tài một cách tốt nhất cho đợt nghiệm thu cấp Thành phố Hải Phòng trong thời gian tới.