Ngày 10/10/2012, Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức Hội thảo liên ngành nhằm phân tích, đánh giá kết quả nhiệm vụ KHCN cấp Thành phố Hải Phòng “Nghiên cứu nguy cơ bùng phát và đề xuất giải pháp phòng tránh, giảm thiểu tác tại của thủy triều đỏ tại khu vực ven biển Hải Phòng” do TS. Nguyễn Văn Nguyên làm chủ nhiệm nhiệm vụ.


Tham dự hội nghị gồm có: Các cán bộ quản lý, nhà khoa học thuộc Sở khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hải Phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hải Phòng, Viện Hải dương học Nha Trang, Viện Tài nguyên và Môi trường Biển, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I, UBND quận Đồ Sơn, UBND huyện Cát Hải, Chi cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi, Lãnh đạo Viện, Hội đồng Khoa học Viện nghiên cứu hải sản cùng nhiều cán bộ khoa học khác. PGS. TS. Đỗ Văn Khương chủ trì Hội nghị.


Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Nguyên đã trình bày các kết quả nghiên cứu của đề tài bao gồm:


- Các nguy cơ bùng phát thủy triều đỏ tại khu vực Hải Phòng trên cơ sở các kết quả nghiên cứu về thành phần động thực vật phù du, các yếu tố môi trường liên quan.
- Các kết quả giám sát, cảnh báo nguy cơ bùng phát và sự phân tán của thủy triều đỏ
- Một số đề xuất về giải pháp ứng phó nhanh, lâu dài để phòng tránh và giảm thiểu tác hại của thủy triều đỏ tại khu vực Hải Phòng.


Kết quả nổi bật của đề tài:


- Đây là kết quả nghiên cứu, quan trắc về thủy triều đỏ có hệ thống và đầy đủ nhất từ trước đến nay ở vùng ven biển Hải Phòng. Lần đầu tiên ghi nhận một số loài tảo bùng phát mật độ và gây hiện tượng thủy triều đỏ ở vùng ven biển phía Bắc nói chung và ven biển Hải Phòng nói riêng, cụ thể là các loài: Gonyaulax polygramma, Phaeocystis globosa Chattonella spp.
- Đề tài đã có được danh mục các loài tảo độc, hại có thể gây thủy triều đỏ tại vùng ven biển Hải Phòng, đồng thời nắm được sự biến động thành phần loài theo thời gian. Đã xác định được các thông số môi trường chủ đạo có thể gây nên sự bùng phát tảo độc hại.
- Đề xuất được các giải pháp phòng ngừa và giảm thiểu thiệt hại do thủy triều đỏ gây ra ở vùng ven biển Hải Phòng.
- Các kết quả nghiên cứu của đề tài đã kịp thời chuyển đến các cơ quan quản lý và cộng đồng dân cư. Kết quả nghiên cứu về thủy triều đỏ tại Hải Phòng của đề tài đã sự quan tâm của nhiều nhà khoa học trong một số hội thảo quốc tế.


Các thành viên Hội đồng (7/7) đã đánh giá cao về những kết quả đã đạt được của đề tài. Ban chủ nhiệm đề tài đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực từ các đại biểu tham dự. Các ý kiến đóng góp của Hội đồng khoa học và các thành viên tham dự Hội nghị sẽ là những cơ sở để Ban Chủ nhiệm đề tài hoàn thiện báo cáo tổng kết nhiệm vụ một cách tốt nhất cho đợt nghiệm thu cấp Thành phố Hải Phòng trong thời gian tới.


Đinh Thái Bình - Đoàn Thu Hà