Ngày 6.12.2013, Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề đánh giá nguồn lợi cá nổi lớn ở biển Việt Nam, trong khuôn khổ dự án“Điều tra tổng thể hiện trạng và biến động nguồn lợi hải sản biển Việt Nam”, với mục tiêu thảo luận về các kết quả đánh giá trữ lượng nguồn lợi nhóm cá nổi lớn ở biển Việt Nam. Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của TS. Nguyễn Khắc Bát, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản. Hội thảo đã có các chuyên gia, các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu nguồn lợi hải sản tham dự, như: PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn, PGS.TS. Đoàn Văn Bộ (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội),  PGS.TS. Đỗ Văn Khương, TS. Đào Mạnh Sơn, Ban lãnh đạo, Hội đồng khoa học và các cán bộ của Viện Nghiên cứu Hải sản.

Hội thảo đã trình bày tiếp cận và phương pháp ước tính nguồn lợi cá nổi lớn ở biển Việt Nam. Trên cơ sở nguồn số liệu điều tra và số liệu nghề cá của “Dự án WCPFC”, nhóm tác giả đã ước tính được trữ lượng của cá Ngừ vằn (Katsuwonus pelamis), cá Ngừ vây vàng (Thunnus albacares) và cá Ngừ mắt to (Thunnus obesus) ở vùng biển Việt Nam sử dụng mô hình LCA (Length Cohort Analysis). Các chuyên gia đã phân tích, thảo luận về những hạn chế của mô hình, nguồn số liệu, tính xác thực của thông tin đầu vào,...

Thay mặt Ban chủ nhiệm dự án, ThS. Nguyễn Viết Nghĩa xin tiếp thu các ý kiến và rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các chuyên gia, các nhà khoa học. Những ý kiến của các đại biểu, các nhà khoa học trên là những thông tin quý báu cho dự án trong việc hoàn thiện về phương pháp và chỉnh lý các kết quả đầu ra.

Nguyễn Viết Nghĩa & Phạm Quốc Huy