Ngày 06/01/2014, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Nghiên cứu Hải sản đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đánh giá cấp cơ sở nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, tên nhiệm vụ thường xuyên: “Quan trắc cảnh báo chất lượng môi trường vùng nuôi hải sản tập trung, cảng cá -  bến cá và khu bảo tồn biển Việt Nam, năm 2013 do ThS. Trần Quang Thư làm chủ nhiệm. Đến dự Hội nghị có Lãnh đạo Viện, thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, trưởng, phó các đơn vị và các cán bộ khoa học có quan tâm khác. Các chuyên gia về môi trường biển cũng đến dự với tư cách thành viên Hội đồng như TSKH. Nguyễn Tiến Cảnh, TS. Lưu Văn Diệu (Viện Tài nguyên và Môi trường biển) PGS. TS. Đỗ Văn Khương, chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Nghiên cứu Hải sản chủ trì Hội nghị.

 

 

Tại Hội nghị nghiệm thu, ThS. Trần Quang Thư đã trình bày các kết quả đạt được của nhiệm vụ:

1/ Kết quả quan trắc, cảnh báo ô nhiễm môi trường nước khu vực nuôi cá biển bằng lồng bè tại một số địa phương ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2013.

2/ Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực nuôi cá biển bằng lồng bè tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu từ năm 2006 - 2013.

3/ Một số nguyên nhân, nguồn gây ô nhiễm môi trường khu vực nuôi tại từng địa phương.

4/ Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cụ thể cho từng khu vực nuôi.

Kết quả nổi bật của nhiệm vụ:

- Các số liệu quan trắc, phân tích chất lượng môi trường và những thông tin cảnh báo ô nhiễm môi trường cùng một số giải pháp ngăn ngừa, hạn chế ô nhiễm môi trường khu vực nuôi cá biển bằng lồng bè ở vũng vịnh, cửa sông ven biển... từ hoạt động của nhiệm vụ đã được cung cấp kịp thời, phục vụ yêu cầu của các hộ nuôi và công tác chỉ đạo sản xuất, quản lý, bảo vệ môi trường của một số địa phương ven biển và cơ quan quản lý ngành thuỷ sản.

- Nhiệm vụ đã tổng hợp số liệu, đánh giá được xu thế diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực nuôi cá biển bằng lồng bè tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian từ 2006 - 2013. Kết quả phản ánh chất lượng môi trường nước tại các khu vực nuôi bị suy giảm rõ rệt và có xu hướng ngày càng ô nhiễm.

- Hoạt động của nhiệm vụ ngoài ý nghĩa thiết thực phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất của ngành thủy sản, còn bổ sung số liệu vào cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường các khu vực nuôi hải sản tập trung ven biển Việt Nam. Nguồn số liệu này phục vụ cho các mục đích khai thác số liệu như: hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác quy hoạch, phát triển vùng nuôi trồng thuỷ sản tại địa phương ven biển.

Các thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả, ý nghĩa hoạt động của nhiệm vụ, đồng thời góp ý để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cảnh báo môi trường đối với thực tiễn sản xuất của ngành thuỷ sản. Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên đã đánh giá, bỏ phiếu và nhất trí nghiệm thu nhiệm vụ cấp cơ sở. Kết quả của nhiệm vụ được xếp loại “Đạt” và đề nghị ban chủ nhiệm nhiệm vụ hoàn thành tốt nhất các thủ tục để nghiệm thu nhiệm vụ cấp Bộ.

Đoàn Thu Hà – Trần Quang Thư