Viện Hải dương học đã thực hiện thành công đề tài KC 09.07 trong việc thử nghiệm nuôi ghép tôm hùm với vẹm xanh tại xã Vạn Hưng, Vạn Ninh. Tiến sĩ Nguyễn Tác An, Viện trưởng Viện Hải dương học làm chủ nhiệm đề tài và Cử nhân Phạm Thị Dư, thuộc Phòng Nguồn lợi thủy sinh, Viện Hải dương học là người thực hiện đề tài.

Đề tài khoa học này bắt đầu thực hiện từ tháng 3-2003, kết thúc vào tháng 4-2004 tại khu vực nuôi của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chim, thuộc vùng biển Xuân Tự.

Thực hiện đề tài, 400kg vẹm giống có chiều dài vỏ trung bình 2,21cm, lấy từ đầm Nha Phu, Ninh Hòa về nuôi khảo nghiệm được cấy trên 270 đoạn dây dừa dài từ 1,2 - 1,8m, treo xung quanh lồng nuôi tôm hùm.

Kết quả khảo nghiệm nuôi ghép tôm hùm với vẹm xanh cho thấy vẹm cấy lớn rất nhanh, chiều dài của vỏ tăng 0,69cm, tốc độ tăng trưởng của vẹm 0,37 gam, mỗi ký vẹm giống sau một năm nuôi trồng tại khu vực sẽ cho từ 10 - 15kg vẹm thương phẩm. Vẹm thương phẩm được dùng làm thức ăn cho tôm. Sau 9 tháng nuôi khảo nghiệm, đàn tôm hùm ăn vẹm đạt trọng lượng trung bình 730 gam/con, con lớn nhất đạt 900 gam/con, con nhỏ nhất đạt 550 gam/con, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 77,91 gam/tháng.

Tôm hùm ăn vẹm xanh có tỷ lệ sống cao, tăng trưởng nhanh, không khác biệt so với tôm hùm ăn cá tạp. Kết quả nuôi khảo nghiệm cho thấy tại những khu vực nuôi tôm hùm kết hợp với nuôi vẹm môi trường nuôi dần được cải thiện, ô nhiễm vi sinh vật giảm, hàm lượng các chất hữu cơ trong môi trường nuôi giảm, đặc biệt là ở tầng đáy.

Thành công của đề tài là cơ sở khoa học giúp người nuôi trồng thủy sản giảm bớt chi phí thức ăn cho tôm hùm, cải tạo môi trường nuôi, tránh ô nhiễm môi trường.

Theo VietLinh