Thông tin chung

Tác giả/Author: Phạm Thị Mát
Ngày phát hành/Issued date: 20/09/2016
Đơn vị phát hành/Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháng 12 năm 2015, chuyên đề Nghiên cứu nghề cá biển

Nội dung


Trong nuôi cấy mô rong sụn, tạo vật liệu ban đầu sạch là bước vô cùng quan trọng. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu lựa chọn phương pháp tạo vật liệu sạch trên cơ sở bố trí thí nghiệm so sánh hiệu quả của ba phương pháp khử trùng bằng kháng sinh nguyên chất hãng Sigma, kháng sinh có nguồn gốc dược phẩm và dung dịch Javen ở các nồng độ, thời gian khác nhau.Kết quả nghiên cứu cho thấy, xử lý mẫu bằng kháng sinh Sigma cho tỷ lệ mẫu sạch rất cao (95,83%) nhưng tỷ lệ mô sẹo hình thành thấp nhất (20,83%). Với mẫu xử lý bằng kháng sinh tổng hợp làm dược phẩm cho tỷ lệ mẫu sạch trung bình là 62,96% và tỷ lệ hình thành mô sẹo trung bình là 31,02%. Xử lý mẫu bằng Javen mặc dù cho tỷ lệ mẫu sạch không cao như các hợp chất kháng sinh (đạt 58,33%) nhưng cho tỷ lệ mô sẹo cao nhất (95,83%). Mô sẹo trong lô thí nghiệm xử lý bằng Javen phát triển mạnh hơn rõ ràng so với các hợp chất khác. Như vậy, xử lý mẫu bằng dung dịch Javen ở nồng độ 0,25% và thời gian 5 giây là phương pháp khử trùng thích hợp nhất trong nuôi cấy mô rong sụn.Ngoài ra, xử lý bằng Javen rút ngắn thời gian xử lý mẫu và tiết kiệm chi phí.


Xem/download