Thông tin chung

Tác giả/Author: Lê Anh Tùng
Ngày phát hành/Issued date: 23/09/2016
Đơn vị phát hành/Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tháng 12 năm 2015, chuyên đề Nghiên cứu nghề cá biển

Nội dung


Nannochloropsis oculata là loài vi tảo biển được sử dụng rộng rãi trên thế giới làm thức ăn thủy sản, thực phẩm chức năng, tổng hợp các hợp chất thứ cấp và là nguồn nguyên liệu thô cho sản xuất nhiên liệu sinh học.Ở các nước phát triển, mô hình quang sinh kín (QSK) đã được ứng dụng từ nhiều năm, đạt năng suất cao, tuy nhiên các nghiên cứu này tại Việt Nam còn hạn chế và số lượng ít. Nghiên cứu thử nghiệm nhân sinh khối vi tảo Nannochloropsis oculata sử dụng mô hình quang kín (QSK) dạng tấm thể tích 80-200L (flat panel photobioreactor) được tiến hành trong khoảng thời gian 12/2013 đến 9/2014.Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả nhân sinh khối vi tảo bằng mô hình QSK dạng tấm ở điều kiện ngoài trời, sử dụng ánh sáng mặt trời là nguồn cung cấp ánh sáng, cũng như theo dõi tác động của các yếu tố ngoại cảnh đến sinh trưởng và phát triển của vi tảo. Kết quả cho thấy, quá trình nhân nuôi vi tảo N.oculata cho tốc độ sinh trưởng tốt và đạt mật độ cao. Mô hình quang sinh kín dạng tấm ngang có mật độ cực đại cao hơn so với mô hình dạng tấm đứng, lần lượt là 290.000 x 103 tb/ml và 155.500 x 103 tb/ml.Ngoài ra, kết quả theo dõi điều kiện nuôi cũng chỉ ra nhiệt độ có ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình sinh trưởng của vi tảo.


Xem/download