Thông tin chung

Tác giả/Author: Mai Công Nhuận
Ngày phát hành/Issued date: 23/09/2016
Đơn vị phát hành/Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháng 12 năm 2015, chuyên đề Nghiên cứu nghề cá biển

Nội dung


Cá lượng sâu (Nemipterus bathybius) là loài thuộc họ cá lượng (Nemipteridae) và là một trong những đối tượng hải sản tầng đáy được khai thác chủ yếu bằng nghề lưới kéo đáy và nghề rê đáy ở vùng biển vịnh Bắc Bộ. Cá lượng sâu là loài đồng sinh trưởng, hệ số đồng hóa (b) dao động trong khoảng từ 2,40 – 2,64 và hệ số dị hóa (a) dao động trong khoảng 0,007x104 - 0,0075x104. Chiều dài thành thục Lm50 của cá cái là 123 mm (Chiều dài đến chẽ vây đuôi-FL) và của cá đực là 122 mm (FL). Trong thời gian nghiên cứu từ năm 2010 đến năm 2014, năng suất khai thác trung bình dao động từ 0,02 kg/h đến 0,72 kg/h. Mật độ phân bố trung bình dao động từ 0,001 tấn/km2 đến 0,012 tấn/km2. Trữ lượng  tức thời của loài cá này ước tính dao động từ 337 tấn đến 1.365 tấn, trung bình khoảng 482 tấn và khả năng khai thác cho phép khoảng 250 tấn/năm.


Xem/download