Thông tin chung

Tác giả/Author: Trần Quang Thư
Ngày phát hành/Issued date: 26/09/2016
Đơn vị phát hành/Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tháng 12 năm 2015, chuyên đề Nghiên cứu nghề cá biển

Nội dung


Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu biến động dinh dưỡng trong nước khu vực nuôi cá biển bằng lồng bè tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hoá và Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2005 - 2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy, môi trường nước khu vực nuôi đã có biểu hiện ô nhiễm dinh dưỡng: Nồng độ N-NO2-, N-NH4+, P-PO43- trong nước thường xuyên vượt GHCP. Trong khoảng thời gian (2005 - 2013), nồng độ dinh dưỡng gốc nitơ tại Quảng Ninh tăng 2,0 - 2,5 lần, Hải Phòng 1,8 - 2,3 lần, Thanh Hóa 3,2 - 4,7 lần và Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 2,7 lần. Chỉ số tai biến môi trường nhóm dinh dưỡng (RQDD) có xu hướng tăng theo thời gian, mức độ ô nhiễm dinh dưỡng theo thứ tự: Bà Rịa - Vũng Tàu, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh. Khi nồng độ dinh dưỡng trong nước cao sẽ làm cho môi trường nước bị ô nhiễm; môi trường nước ô nhiễm có thể là một trong những nguyên nhân gây ra sự cố môi trường (dịch bệnh, thủy triều đỏ, ôxy trong nước thấp) gây thiệt hại cho các đối tượng nuôi.    


Xem/download