Thông tin chung

Tác giả/Author: Vũ Việt Hà
Ngày phát hành/Issued date: 29/09/2016
Đơn vị phát hành/Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tháng 12 năm 2015, chuyên đề Nghiên cứu nghề cá biển

Nội dung


Nguồn lợi ghẹ xanh đóng vai trò quan trọng trong sinh kế của cộng đồng ngư dân ven biển tỉnh Kiên Giang. Hoạt động khai thác ghẹ xanh đã tạo việc làm và thu nhập cho hàng vạn lao động, với 1.718 phương tiện khai thác ở vùng biển ven bờ. Hiện nay, hoạt động khai thác ghẹ xanh đang diễn ra với áp lực rất cao và nguồn lợi ghẹ xanh đã và đang suy giảm nhanh chóng cả về trữ lượng quần thể và kích thước ghẹ khai thác. Từ những thông tin sinh học quần thể và trữ lượng của loài ghẹ xanh năm 2014, mô hình động lực học quần thể được áp dụng để phân tích biến động quần thể của loài với các giả định khác nhau về hệ số tử vong của loài . Kết quả phân tích cho thấy, nếu không xét đến lượng bổ sung tiềm tàng vào quần thể sau mùa sinh sản thì hoạt động khai thác liên tục sẽ làm thất thoát 17,6% tổng trữ lượng trong tháng đầu; 32,2% tổng trữ lượng trong tháng tiếp theo và trong 3 tháng khai thác liên tục thì trữ lượng bị thất thoát lên tới 44,1%. Như vậy, nếu các hành động cụ thể được triển khai nhằm giảm áp lực khai thác lên quần thể sau mùa sinh sản thì khả năng phục hồi nguồn lợi và hiệu quả mang lại là rất lớn.


Xem/download