Mùa vụ: Vụ Nam () | Năm dự báo: 2019 | Tháng dự báo: 02/2019
Đối tượng dự báo: Cá ngừ vây vàng
Cơ quan dự báo: Trung tâm Dự báo ngư trường Khai thác hải sản
Tệp đính kèm: DB_08_15_02_2019_Cau_colour