Thông tin chung

Tác giả/Author: Nguyễn Thị Phương Thảo
Ngày phát hành/Issued date: 28/12/2018
Đơn vị phát hành/Issued by: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung


TÓM TẮT

Cá mao ếch (allenbatrachus grunniens Linnaeus, 1758) là loài có giá trị kinh tế cao, thịt cá trắng thơm ngon. Trong những năm gần đây, đã có một số công trình nghiên cứu về cá mao ếch, nhưng đây là nghiên cứu đầu tiên về bệnh ở loài cá này. Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 7 năm 2016 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đã thu 280 mẫu cá bệnh để ghi nhận dấu hiệu bệnh lý và kiểm tra tác nhân gây bệnh. Trong hai năm chúng tôi đã quan sát hiện tượng cá mao ếch nuôi lồng chết với các dấu hiệu như: thay đổi màu sắc của cơ thể, vây và đuôi mòn cụt, xơ xác, hoạt động giảm, hiện tượng hoại tử có thể ăn sâu vào phần thân của những con cá bị bệnh nặng. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 bệnh khác nhau được phát hiện ở cá mao ếch bố mẹ thuần dưỡng và tần số gặp các bệnh này là 42,9% cá bị bệnh ký sinh trùng, 17.9% cá bệnh mòn vây và cụt đuôi do vi khuẩn, 18,6% cá bệnh phân trắng và 20,7% cá bệnh mù mắt. Các bệnh này đều có thể nguy hiểm đối với cá mao ếch bố mẹ; trong đó đáng chú ý nhất là bệnh ký sinh trùng vì chúng có thể gây chết số lượng lớn trong thời gian rất ngắn.

Từ khóa: Allenbatrachus grunniens, bệnh, cá mao ếch, ký sinh trùng, vi khuẩn.

ABSTRACT

Grunting toadfish (allenbatrachus grunniens Linnaeus, 1758)  are highly economic value species, delicious white fish meat. In recent years, there were some studies on stone fish, but this is the first study on this fish diseases. The study was conducted from October 2014 to July 2016 in Ba Ria - Vung Tau province and 280 diseased fish samples had been collected were recorded clinical signs and examined pathogenic. In two years, we observed mortality grunting toadfish phenomenon in cultural cages with some principal signs following: colourless body, tail/fin rot, reduced activity, occur mainly rot on the fin and tail fin; in heavy infection fish, necrosis extend though the infective fish bodies. The studied results showed that: there were 4 different diseases have been identified on the grunting toadfish broodstocks and that frequency were 42,9% infected parasitic disease, 17.9% fin and tail rot disease by vibriosis, 18,6% white excrement diseas and 20,7% blindness diseas. These diseases can cause serious diseases for broodstocks of grunting toadfish; especially, parasitc infection disease can cause mass death in a short time for broodstock fish.

Key words: Allenbatrachus grunniens, disease, grunting toadfish, parasitic, vibriosis.


Xem/download