Xin nghỉ việc không hưởng lương / xin tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Mã/số hiệu văn bản: 1368/QĐ-VHS

Người ký: Nguyễn Quang Hùng

Loại văn bản: Quy chế

Cấp/cơ quan ban hành: Tỉnh/TP

Lĩnh vực ban hành: Khác

TT 

Mã số thủ tục

Tên quy trình

                   Nội dung thực hiện         

Căn cứ pháp lý/Văn bản dẫn chiếu

5

HCLĐ05

Xin nghỉ việc không hưởng lương / xin tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Bước 1: Làm đơn xin nghỉ việc không hưởng lương

- VC&LĐ làm đơn xin nghỉ việc không hưởng lương/đơn xin tạm hoãn thực hiện HĐLĐ (theo mẫu) báo cáo Trưởng đơn vị quản lý trực tiếp.

- Trưởng đơn vị quản lý trực tiếp ghi rõ ý kiến là đồng ý hay không đồng ý việc VC&LĐ nghỉ không hưởng lương/tạm hoãn thực hiện HĐLĐ vào đơn, ký tên và ghi rõ ngày tháng tiếp nhận và xử lý đơn.

Bước 2:  VC&LĐ xin ý kiến phê duyệt của Viện trưởng vào đơn.

Bước 3: Nộp đơn xin nghỉ không lương/đơn xin tạm hoãn thực hiện HĐLĐ đã có ý kiến chấp thuận của Viện trưởng về Phòng Tổ chức, Hành chính.

Phòng Phòng Tổ chức, Hành chính vào sổ theo dõi lao động, đồng thời thông báo cho phòng Kế hoạch, Tài chính theo dõi tính lương.

- Nội quy lao động viện Nghiên cứu Hải sản (Quyết định số  554/QĐ-VHS ngày 13/5/2017)

- Mẫu đơn xin nghỉ việc không hưởng lương/tạm hoãn thực hiện HĐ

Tệp đính kèm

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Ngày hết hiệu lực:

Các mục khác...

Image

Liên kết Quảng cáo

Bản đồ đến Viện

Location

Thống kê truy cập trang web

  Số lượt truy cập: 
  Đang truy cập: