Xin nghỉ phép

Mã/số hiệu văn bản: 1368/QĐ-VHS

Người ký: Nguyễn Quang Hùng

Loại văn bản: Quy chế

Cấp/cơ quan ban hành: Tỉnh/TP

Lĩnh vực ban hành: Khác

TT Mã số thủ tục   Tên quy trình

                  Nội dung thực hiện         

Căn cứ pháp lý/Văn bản dẫn chiếu

4 HCLĐ04 Xin nghỉ phép

Bước 1: Làm đơn xin nghỉ phép

- Viên chức hoặc người lao động làm đơn xin nghỉ phép theo mẫu báo cáo Trưởng đơn vị.

- Trưởng đơn vị, căn cứ tình hình công việc của đơn vị và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của viên chức hoặc người lao động để chấp thuận việc cho nghỉ  phép; và  phải  ghi rõ ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý vào đơn xin nghỉ phép của viên chức hoặc người lao động.

- Viên chức hoặc người lao động nộp đơn nghỉ phép đã có ý kiến chấp  thuận về Phòng Tổ chức, Hành chính (tại bộ phận văn thư)

Bước 2: Đối chiếu và duyệt phép

- Phòng Tổ chức, Hành chính chỉ tiếp nhận đơn nghỉ phép đã có ý kiến chấp thuận của Trưởng đơn vị, đối chiếu với quỹ ngày nghỉ phép của viên chức hoặc người lao động để duyệt phép, vào sổ theo dõi nghỉ phép của viên chức và người lao động.

- Nếu thời gian nghỉ phép từ 03 ngày trở lên, Phòng Tổ chức, Hành chính trình Viện trưởng phê duyệt.

Bước 4:

- Phòng Tổ chức, Hành chính thông báo số ngày nghỉ phép và thời gian nghỉ phép được duyệt để viên chức hoặc người lao động biết để thực hiện việc nghỉ phép.

- Viên chức và người lao động được thực hiện việc nghỉ phép sau khi Giấy xin nghỉ phép đã được các cấp Lãnh dạo phê duyệt theo quy định

- Nội quy lao động Viện nghiên cứu Hải sản (ban hành  kèm theo Quyết định số  554/QĐ-VHS ngày 13/5/2017)

- Mẫu giấy xin nghỉ phép

Tệp đính kèm

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Ngày hết hiệu lực:

Các mục khác...

Image

Liên kết Quảng cáo

Bản đồ đến Viện

Location

Thống kê truy cập trang web

  Số lượt truy cập: 
  Đang truy cập: