Thay đổi/điều chỉnh nguồn lương hợp đòng lao động

Mã/số hiệu văn bản: 1368/QĐ-VHS

Người ký: Nguyễn QUang Hùng

Loại văn bản: Quy chế

Cấp/cơ quan ban hành: Tỉnh/TP

Lĩnh vực ban hành: Khác

TT

Mã số thủ tục

Tên quy trình

Nội dung thực hiện

Căn cứ pháp lý/Văn bản dẫn chiếu

3

HCLĐ03

Thay đổi/điều chỉnh nguồn lương HĐLĐ

Bước 1: Trưởng đơn vị lập Giấy đề nghị thay đổi/điều chỉnh nguồn lương  có ý kiến xác nhận của lãnh đạo quản lý trực tiếp, chủ nhiệm đề tài (nếu có), nộp về Phòng Tổ chức, Hành chính trước ít nhất 05 ngày làm việc tính đến mốc điều chỉnh nguồn lương.

Bước 3: Phòng Tổ chức, Hành chính tiếp nhận, tập hợp giấy đề nghị của các đơn vị, lập danh sách nguồn lương hợp đồng hàng Quý và Bảng điều chỉnh nguồn lương hợp đồng (khi có phát sinh) trình Viện trưởng duyệt.

Bước 4: Phòng Tổ chức, Hành chính gửi 01 bản sao cho phòng Kế hoạch, Tài chính làm thủ tục thay đổi nguồn lương.

- Quy chế tuyển dụng lao động (Quyết định 619/QĐ-VHS ngày 25/6/2014)

- Hướng dẫn thủ tục và quy trình ký Hợp đồng lao động (Thông báo số 1073/TB-VHS ngày 24/10/2014)

Tệp đính kèm

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Ngày hết hiệu lực:

Các mục khác...

Image

Liên kết Quảng cáo

Bản đồ đến Viện

Location

Thống kê truy cập trang web

  Số lượt truy cập: 
  Đang truy cập: