Quy trình Ký tiếp/Gia hạn Hợp đồng lao động

Mã/số hiệu văn bản: 1368/QĐ-VHS

Người ký: Nguyễn Quang Hùng

Loại văn bản: Quy chế

Cấp/cơ quan ban hành: Tỉnh/TP

Lĩnh vực ban hành: Khác

TT

Mã số thủ tục

Tên quy trình

Nội dung thực hiện

Căn cứ pháp lý/Văn bản dẫn chiếu

2

 

HCLĐ02

Ký tiếp/Gia hạn Hợp đồng lao động

Bước 1: Đơn vị chuẩn bị hồ sơ ký/gia hạn hợp đồng lao động gồm:

- Giấy đề nghị ký/gia hạn hợp đồng lao động (Mẫu 2) có chữ ký của Trưởng đơn vị và ý kiến xác nhận của lãnh đạo quản lý trực tiếp.

- Biên bản họp toàn thể đơn vị xét công nhận thời gian thử việc đạt yêu cầu kèm báo cáo kết quả công việc của người lao động, đối với trường hợp vừa kết thúc thời gian thử việc

- Gửi hồ sơ đề nghị về Phòng Tổ chức, Hành chính.

Bước 2: Phòng Tổ chức, Hành chính tiếp nhận hồ sơ, rà soát sự phù hợp của nhân sự đề nghị theo vị trí việc làm của đơn vị căn cứ vào Đề án vị trí việc làm Viện NCHS. Chuẩn bị hợp đồng lao động và hồ sơ trình Viện trưởng phê duyệt.

Bước 4: Ký kết hợp đồng lao động.

- Quy chế tuyển dụng lao động (Quyết định 619/QĐ-VHS ngày 25/6/2014).

- Hướng dẫn thủ tục và quy trình ký Hợp đồng lao động (Thông báo số 1073/TB-VHS ngày 24/10/2014)

Tệp đính kèm

Ngày ban hành:

Ngày có hiệu lực:

Ngày hết hiệu lực:

Các mục khác...

Image

Liên kết Quảng cáo

Bản đồ đến Viện

Location

Thống kê truy cập trang web

  Số lượt truy cập: 
  Đang truy cập: