Thông tin chung

Tác giả/Author: KS. Đỗ Văn Thành
Ngày phát hành/Issued date: 31/07/2020
Đơn vị phát hành/Issued by: Viện nghiên cứu Hải sản

Nội dung

1) Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình sử dụng hệ thống tời thủy lực cho tàu lưới chụp khai thác hải sản xa bờ tỉnh Nghệ An

2) Cấp quản lý: Cấp tỉnh Nghệ An

3) Tổ chức chủ trì: Viện nghiên cứu Hải sản

4) Họ và tên chủ nhiệm: KS. Đỗ Văn Thành

5) Mục tiêu của nhiệm vụ:

Mục tiêu chung: Cơ giới hóa, hiện đại hóa đội tàu khai thác hải sản xa bờ của Nghệ An nhằm nâng cao năng suất lao động, năng lực khai thác, giảm sức lao động, giảm tổn thất chất lượng sản phẩm sau thu hoạch, tăng hiệu quả kinh tế cho ngư dân và phát triển bền vững ngành khai thác hải sản của địa phương.

Mục tiêu cụ thể:

+ Xây dựng được 01 mô hình sử dụng hệ thống tời thủy lực trên tàu lưới chụp khai thác hải sản xa bờ ở Nghệ An

+ Tập huấn, đào tạo kỹ thuật cho cộng đồng ngư dân nắm vững quy trình khai thác sử dụng máy tời thủy lực trên tàu lưới chụp

+ Đề xuất được các giải pháp nhân rộng mô hình sử hệ thống tời thủy lực trên tàu lưới chụp tại Nghệ An

6) Kết quả thực hiện:

- Tổng số tàu thuyền làm nghề lưới chụp khai thác hải sản tỉnh Nghệ An là 688 chiếc, trong đó đội tàu khai thác xa bờ là 606 chiếc, chiếm 88,1%; còn lại là đội tàu lưới chụp hai tăng gông khai thác ở vùng lộng và ven bờ với 82 chiếc.

- Hầu hết các tàu vẫn còn sử dụng tời cơ ma sát, đòi hỏi số lượng lao động lớn, trung bình khoảng 12÷13 người/tàu.

- Trình độ học vấn của lao động nghề lưới chụp chủ yếu học cấp 1 và cấp 2, không có lao động nào được đào tạo trình độ từ trung cấp trở lên.

- Hệ thống tời thủy lực của mô hình phù hợp với nghề lưới chụp tỉnh Nghệ An, hoạt động ổn định và đạt hiệu quả cao: giảm được 4 lao động cho tàu, giảm sức lao động và đảm bảo an toàn hơn cho thủy thủ, giảm vốn đầu tư và tăng tuổi thọ hệ thống dây giềng, tăng được hiệu quả kinh tế. Vị trí lắp đặt hệ thống phụ thuộc vào đặc điểm, kết cấu và bố trí mặt boong của từng tàu.

- Thời gian thu hồi vốn của hệ thống tời thủy lực là khoảng 8,8 ÷ 9,6 tháng.

- Đã xây dựng được mô hình chuyển giao kỹ thuật hệ thống máy tời thủy lực trên tàu lưới chụp khai thác hải sản cho cộng đồng ngư dân tỉnh Nghệ An.

- Đã đề xuất được 05 giải pháp nhân rộng mô hình, gồm: 1) Giải pháp xây dựng mô hình trình diễn khuyến nông; 2) Giải pháp liên kết 4 nhà; 3) Giải pháp về thông tin, tuyên truyền; 4) Giải pháp về cơ chế, chính sách; 5) Giải pháp về nguồn nhân lực.

- Nhiệm vụ đã hoàn thành các nội dung theo hợp đồng đã ký kết, đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện.

7) Thời gian bắt đầu - kết thúc: 07/2019 - 07/2020

8) Kinh phí thực hiện: 2.396 triệu đồng, trong đó kinh phí từ NSNN: 1.796 triệu đồng, nguồn khác: 600 triệu đồng