Thông tin chung

Tác giả/Author: ThS. Nguyễn Phi Toàn
Ngày phát hành/Issued date: 31/12/2014
Đơn vị phát hành/Issued by: Viện nghiên cứu Hải sản

Nội dung

Đã xác định được các thông số kích thước cơ bản, kỹ thuật lắp ráp; kỹ thuật khai thác của lưới rê hỗn hợp, lưới rê cá chuồn, lưới rê ghẹ.

Quyết định ban hành số 3202/QĐ-BKHCN ngày 19/11/2014 về việc ban hành TCVN 10467:2014 - Lưới rê khai thác thủy sản - Thông số kích thước cơ bản; kỹ thuật lắp ráp; kỹ thuật khai thác.